a7263b0922e7ea2e856f780460a603a4 Välkommen till LevRikare
Bättre ekonomi & livskvalitet.

http://www.ecoshelta.com/?kampys=opzioni-binarie-candele&8b0=e2 Vill du njuta mer av livet & få mer pengar över? Har du en dröm om ett meningsfullt liv och samtidigt att få ekonomin att räcka till det du behöver? 
Förmånsklubben LevRikare är till för dig. 

Här får du erbjudanden, rabatter, artiklar, råd och verktyg för att förenkla och förgylla ditt liv.

Tre av de fyra klimat- och energipolitiska målen kommer att nås till 2020 enligt Energimyndighetens och Naturvårdsverkets bedömningar.
Det visar myndigheternas underlag till kontrollstation 2015 som lämnas till regeringen idag.
För att nå de mer långsiktiga målen krävs skärpningar av befintliga styrmedel och nya styrmedel.

Det är målet om minskad energianvändning med 20 procent till år 2020 som inte nås. Användningen bedöms istället minska med 19 procent med beslutade styrmedel, det vill säga att målet nästan nås.

Osäkerheterna är däremot betydande och vid andra antaganden om ekonomisk utveckling och energianvändning minskar energiintensiteten med 18-22 procent.

De klimat- och energipolitiska mål som är beslutade av regering och riksdag är:

  • Andelen förnybar energi ska år 2020 vara minst 50 procent av den totala energianvändningen.
  • Andelen förnybar energi i transportsektorn ska år 2020 vara minst 10 procent.
  • Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare år 2020 jämfört med 2008. Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet om 20 procent mellan år 2008 och år 2020.
  • Utsläppen av växthusgaser för Sverige ska år 2020 vara 40 procent lägre än år 1990. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

I rapporten presenteras resultaten samt analyser av möjliga styrmedelsförändringar som krävs för att nå målet om effektivare energianvändning. Underlaget innehåller utvärderingar av de styrmedel som styr mot de fyra målen. Myndigheterna konstaterar att det finns behov av fler styrmedelsutvärderingar.

Kontrollstation 2015 är ett regeringsuppdrag som genomförs för att säkra visionen om att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.