Den dåliga luften på vintern förorsakar stora problem för många Stockholmare.
Därför har man satsat hårt för att försöka minska halterna av partiklar.
Resultatet av de nya metoderna blev bättre luft i Stockholm. http://agencijapragma.com/?kiopoa=opzioni-digitali-forum-commenti&cb1=46

b2 site de rencontre Kanske kan astmatiker och andra med luftrörsbesvär andas ut lite grann. Vintertid är det usel luftkvalitet i huvudstan, men äntligen har man lyckats sänka halterna av inandningsbara partiklar. Försök med dammbindning och nya städåtgärder har bidragit till att miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal säsongen 2013-2014.
Men det är inte bara Stockholm som är drabbat av dålig luft. Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) i luften i flera svenska städer uppfyller inte EU:s luftkvalitetsdirektiv och den svenska miljökvalitetsnormen. Sedan 2011 pågår därför ett intensifierat arbete för att sänka partikelhalterna i Stockholm där problemen är omfattande. VTI har gjort utvärderingarna tillsammans med SLB-analys i Stockholm.

enter

http://curemito.org/estorke/5234 – Med hjälp av insatser som extra städåtgärder och dammbindning, i kombination med en gynnsam väderlek under säsongen, har de lägsta PM10-halterna sedan mätningarna startade uppnåtts under 2013-2014, säger Mats Gustafsson, forskare på VTI.

http://www.cmcglobal.com/makios/335

watch De första två säsongerna användes några gator som försöksområden, 2013-2014 har försöken utvidgats till full skala. 35 gator har städats med en städmaskin som endast använder kraftigt vakuum och gatorna dammbinds vid behov under hela vinter- och vårsäsongen. På Sveavägen, som har två mätstationer, har olika varianter av dammbindning kunnat testas och utvärderas.

cite de rencontre pour homme riche – Miljökvalitetsnormen klarades med bred marginal, vilket åtminstone delvis kan vara en effekt av de intensifierade åtgärderna. Vintern var ovanligt mild och snöfattig, vilket sannolikt bidragit till att de stora dammängder som vanligtvis ansamlas på vägytan i snö och fukt, har kunnat lämna systemet genom uppvirvling, ventilering, städning och avrinning utan att resultera i höga partikelhalter. Sannolikt har även den allt lägre andelen dubbdäck i Stockholms innerstad bidragit till de lägre halterna, säger Mats Gustafsson.

source url Under de torra perioderna har dessutom frekvent dammbindning dämpat halterna. Den vanligtvis kraftiga PM10-toppen på våren har i stort sett uteblivit. Mätningarna av vägdammsförrådet visar samma säsongsvariationer som tidigare år, med stora mängder under vintern och mindre mängder under höst och sen vår. Alla gator, utom Hornsgatan, uppvisar en successiv sänkning av vägdammsmängderna under de tre säsonger som mätningar utförts.

http://www.tentaclefilms.com/?yutie=opzioni-digitali-algoritmo&cbf=e3 Källa: VTI rapport 847