trend gt per opzioni binarie here Andel i teak-plantage i Panama som julklapp? Ett skogsägande ”light” Den perfekta värdepresenten till barn och barnbarn!

buy Orlistat 120 mg online made in america Träd, natur och skog är utan tvekan en del av svenskarnas hjärta och själ.

here Här i landet finns det över 300 000 skogsägare.

opcje binarne definicja Så många har alltså en egen skog att föra vidare till barn, barnbarn och kommande generationer, som långsiktig investering och som en möjlighet att tjäna pengar på genom ett aktivt skogsbruk.

è una fregatura le opzioni digitali Men, att det finns 300 000 skogsägare, betyder att det samtidigt finns ca 8,7 miljoner svenskar som inte har någon skog själva!

source site Det är lite synd eftersom det faktiskt har visat sig att skogsägande som investering slår börsen på lite längre sikt.

forex market forecast today Skogsägande med långa perspektiv

Dessutom finns nackdelen att svensk skog växer väldigt långsamt och blir ”mogen” för skörd först efter ca 60-80 år. Det är långt perspektiv om man inte bara vill vandra runt bland tuvorna och plocka svamp och blåbär bland träden.

Att vara skogsägare i Sverige är helt enkelt inte för alla. De flesta av oss har inte kunnat ärva och vi har inte heller råd att själva slänga upp några miljoner för att köpa in marken som krävs. Dessutom handlar skogsägande i Sverige om att man måste vara kunnig och delta aktivt i skötseln av marken. Annars blir det stora värdeförluster.

mt forex robot review Väntad värdestegring 1000% på 20 år   

Nu finns det istället intressanta alternativ för skogsägande ”för alla oss andra”:

Runt om i världen avskogas viktiga naturområden, men för att hindra att man tar den pågår skogsplantering på många håll. Och just detta ger oss andra en möjlighet att själva bli skogsägare.

I t ex Panama, finns flera svenska företag versamma, som erbjuder oss att investera i småposter av mycket värdefull teakskog. Skog som dessutom har fördelen att den blir fullvuxen på ca 20-30 år. Alltså ett perfekt perspektiv för far- och morföräldrar som vill ge barnbarnen en present som växer i värde med tiden och som blir lagom till inlösen när barnbarnen som mest behöver förstärka sina ekonomiska resurser. Fördelen med trädslaget teak är att det växer ca 4-5 ggr snabbare än vanliga svenska trädslag och är dessutom oerhört värdefullt, miljövänligt och beständigt. Produkter av teak är dessutom ofta mindre priskänsliga.

Här finns idag flera olika bolag. Ett av dem är svenska Tectona som erbjuder möjligheten att investera i teakplantage i Panama. En investering på ca 10 000 beräknas vara värd ca 100 000 efter ca 20 år bl a eftersom efterfrågan på teak i världen beräknas stiga ytterligare.

Här köper man aktier som ger årlig utdelning och framförallt pengar vid avverkningen. Värdepapperen är registrerade hos Euroclear (tidigare VPC).

go to site Grundplåt till första lägenheten?

Att som mor- eller far-förälder kunna ta sitt barnbarn i handen och säga: go here ”När du är vuxen har du en egen liten skog i Panama, att använda som grundplåt till din första lägenhet” är väl en fantastisk gåva?

Att veta att det dessutom är ett långsiktigt sparande som bidrar till en bättre miljö genom att trädplantager förbättrar koldioxidbalansen i atmosfären. Samtidigt minskar plantager trycket på de skyddsvärda urskogarna runt om i världen. Visste du t ex att varje år försvinner cirka 15 miljoner hektar regnskog, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges yta. Plantering av skog sker på gammal betesmark och sedan tidigare avskogade områden istället för att exploatera befintliga skogsområden. Minimalt med gödsling och insektsbesprutning används. Ogräsbekämpning med kemiska preparat används överhuvudtaget inte. Dessutom innebär skötselarbetet att lokalbefolkningen får sysselsättning på landsbygden.

http://www.soundofthesirens.net/?delimeres=bester-broker-f%C3%BCr-bin%C3%A4re-optionen&31e=49 Teakplantager binder koldioxid

Genom att bli delägare i ett teakplantage kan du kompensera de utsläpp du och din familj orsakar.Teakträd bygger upp sin massa genom fotosyntesen och binder betydligt mer koldioxid jämfört med en fullvuxen skog. Det svarar mot ett nettoupptag av 525 ton/ha och 20 år eller 15 750 ton under en planteringscykel.