http://www.capacuras.com/?rtyt=rencontres-du-9e-art-d%27aix-en-provence&72e=08 go here Motorcyklister som dödas eller skadas svårt gör det oftare på mindre vägar jämfört med personbilister.
see url En VTI-studie visar var och hur svårt motorcyklister skadas.
Beräkningar år 2011 och 2012 visar att motorcykelförare under sommarhalvåret löper cirka 19 gånger högre risk att dödas eller skadas svårt i trafiken jämfört med personbilsförare. Motorcyklister skadas i högre grad än personbilister inom tättbebyggt område och på mindre vägar.
– Orsaken till olyckorna inom tättbebyggt område skulle behöva studeras närmare, till exempel när det gäller olika korsningstyper. Det har framkommit i studien att motorcyklister något oftare skadas i cirkulationsplats jämfört med personbilister, säger Åsa Forsman, forskare på VTI.
Dödade och svårt skadade motorcyklister är alltså överrepresenterade i korsningsolyckor jämfört med personbilister. För fyrhjulingsåkare är förhållandet det omvända, det vill säga en överrepresentation av dödade och svårt skadade på vägavsnitt mellan korsningarna.
– Det verkar också finnas en förhöjd risk för dödlig eller svår skada hos motorcykelförare på vägar med hastighetsgräns 70 km/tim jämfört med vägar som har andra hastighetsgränser, säger Åsa Forsman.

http://qsai.es/?esfirew=les-rencontres-ne-sont-pas-le-fruit-du-hasard-citation&103=54

enter Vid kollisioner med andra motorfordon är det lägre risk för motorcykelförare att skadas svårt eller dödas på mötesfria vägar jämfört med vanliga landsvägar. För singelolyckor är det dock ingen signifikant skillnad mellan mötesfria vägar och vanliga landsvägar.
– Eftersom motorcyklister ofta skadas på det lågtrafikerade vägnätet där man inte kan förvänta sig några större trafiksäkerhetsåtgärder, så är det viktigt att arbeta med andra åtgärder som till exempel fordonssäkerhet och förarbeteende, avslutar Åsa Forsman.

erfolgreiche strategie binäre optionen

watch Källa: VTI Rapport 817

site de rencontre gratuit 33 ado