Lärarna är i fokus i Sverige idag. Deras ansvar är gigantiskt och svårigheterna de brottas med är stora.

Många blir utbrända och andra fungerar inte lika bra som de skulle kunna.

Samtidigt har lärarna hand om det värdefullaste vi har – Våra barn!

get link När Dalai Lama var i Sverige på sitt första officiella besök i Sverige, var det på inbjudan från en från en organisation som är så långt ifrån modern storstadscynism man kan komma.

beställa Sildenafil Citrate online flashback partnersuche speyer Dream of the good

partnervermittlung jura Den heter ”Drömmen om det goda”. Den gången, i maj 1996, gällde besöket att låta Dalai Lama tala om ickevåld inför 8 000 gymnasieelever i Globen. Ur det besöket har ”Drömmen om det goda” vuxit och blivit en viktig resurs för många i skolan.

http://poloclubmiddennederland.nl/author/pcmadmin/ Sedan Dalai Lamas besök har organisationen jobbat med att utbilda första hand lärare på förskolor, grundskolor och gymnasier i Sverige. Och att lobba politiskt.

hookup likes you – På många skolor finns det idag en väldigt hög stressnivå. Både bland barn och bland lärare. Barn som är okoncentrerade och oroliga. Lärare som är trötta och uppgivna. Det leder till otrivsel och sämre inlärningsförmåga, säger Marie Boris-Möller, ordförande i föreningen.

follow site follow url

Marie Boris-Möller är ordförande i organisationen "Drömmen om det Goda" som arbetar med att få bort mobbing och stress i skolans miljö genom ett utarbetat program för lärare och annan skolpersonal. Foto: Tommy Gärdh

en donde conocer gente Skolk och ohälsa bland elever

Hon berättar:

– Många barn kommer in i negativa beteenden som skolk, mår dåligt och kan börja med droger. Skolresultaten går ner och stänger barnens framtidsmöjligheterna. En undersöking från 2009 gjord med 172 000 elever i grundskolan visar t ex att nästan 20 procent av flickorna i årskurs 9 som hamnar i gruppen elever med betydande psykosomatiska besvär. Marie Boris-Möller fortsätter:

– Våra metoder hjälper eleverna att uppnå stillhet och lugn under skoldagen. Det gör det möjligt för lärare och skolpersonal att fokusera mer på det positiva istället för att bekämpa problem och skrika sig hesa. Skolorna måste dessutom följa lagen från 2010 om ansvar för barnens trygghet och studiero. (SFS 2010:800) Vi har därför utvecklat en metodik för att både stärka hälsan och att förbättra samarbetsklimatet bland barn och unga. Den bygger på fyra grundmetoder: Stillhet, rörelse, beröring och reflektion.

– Man kan säga att alla fyra besjälas av uppmärksam närvaro och grundar sig på modern forskning, men också på gamla erfarenheter. Metoderna är lätta att lära och tillämpa. Studier visar att det, genom lärarledda övningar som är anpassade till barnens ålder, sker radikala positiva förändringar hos eleverna. Lärarna själva ser att lugn och ro fyller ett behov hos de unga. Barnen har inga förutfattade meningar kring metoderna, tvärtom. De kommer ofta efteråt och berättar att de vill ha mer sådana övningar och hur de känner sig trygga och lugna, fortsätter hon.

rencontre eaunes Ett hundratal skolor redan testat

Drömmen om det goda är politiskt och religiöst oberoende. Marie Boris-Möller berättar att huvuddelen av arbetet idag går ut på att genomföra kurser och utbildningar för förskollärare, lärare och annan skolpersonal. Då får de vuxna träna på metoderna så att de själva kan tillämpa övningarna i sina klasser. Föreningen har drivit flera spännande projekt i många kommuner runt om i landet. Några av de mest aktiva kommunerna har varit Norrköping och Oskarshamn, men även i Stockholm har man skolor som arbetar med metodiken.

http://bbwccghana.org/?mikops=site-de-rencontre-avec-video&d40=4c Barn med särskilda behov

Panoramaskolan, som ingår i ESS-gymnasiet i Stockholm, är en av de skolor som jobbar med metodiken från Drömmen om det goda. Skolan erbjuder undervisning för barn och ungdomar på BUP-kliniken. Elever kommer från både grundskolan och gymnasiet och är 14-17 år. Eva Bjärhall är lärare där och leder både öppna och fasta grupper med 3-9 elever per grupp. Eva använder framför allt Yoga och Stillhet. Hon brukar börjar med stillhetsövningar innan yogan. Och avslutar med musikmeditation.

– Det är spännande att se hur gärna ungdomarna kommer hit till lektionerna även fast de kanske aldrig gjort yoga eller stillhetsövningar tidigare, berättar Eva Bjärhall. Där ser man ute på avdelningarna att den träning de tar del av ger utbyte och både elever, personal och ibland till och med föräldrar efterfrågar metoderna och söker sig till träningen månad efter månad, säger hon. I en australiensisk studie kunde man se hur barn med ADHD-symptom mådde bättre efter meditationsövningar varje dag. Symptomen minskade med 35% och barnens koncentrationsförmåga ökade, de sov bättre och var mindre oroliga. Självbild och förhållande till kamrater förbättrades.

http://ramblingroseboutique.com/?prertwe=when-should-a-person-start-dating&587=e4 Mindfulness hjälper riksdagsledamöter att hantera stress

Anne Marie Brodén sitter i kulturutskottet jobbar med utsatta barn och unga i Moderaternas arbetsgrupp. På uppdrag av Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson skrev hon rapport “Lika möjligheter för alla barn” som presenterades den 11 april i 2013: Hon menar där att lugn- och ro-metoderna är effektiva redskap för att förebygga den växande psykiska ohälsan som förekommer ofta pga. av mobbing.

- Mindfulness handlar om sinnesnärvaro. Ett flertal forskningsrapporter visar att övningar i mindfulness ger minskad oro, bättre sömn, ökat fokus och en ökad självinsikt, säger Anne Marie Brodén på sin hemsida.

Hon har till och med tagit initiativ till att starta mindfulnessgrupper i Sveriges riksdag och hon nämner på sin hemsida att även läkarstuderande i Sverige tillämpar liknande träning. Det är ett sätt att bli en bättre ledare och få tillgång till mer balans och glädje i ”livspusslet”.