Det är redan bevisat att mjölk inte ger starka ben.

Nu samlas allt fler bevis för att mjölk istället har klart negativa hälsoeffekter.
En Harvardstudie visar 34 procent ökad risk för prostatacancer om man dricker mjölk.

http://ostacamping.com/index.php?Itemid=18 Över en miljoner män i världen får varje år diagnosen prostatacancer. 70% av fallen finns i  västländer med hög konsumtion av mjölk och andra mejerivaror. Högst andel insjuknade i prostatacancer är det i Nordeuropa, Australien/New Zealand samt i Nordamerika (USA/Canada). Även i  Sydafrika och i Karibien, där männen bär på en gen som ökar risk för prostatacancer, är det många som blir sjuka.
I Asien är prostatacancer däremot mycket mer ovanlig med bara 4.5 insjuknade per 100 000.

go site prostata cancer insjukn

here Mjölkdrickande länder som t ex i Norden, Australien och Nordamerika har även stor andel män som insjuknar i prostatacancer. Källa WHO

source url Prostatacancer dödar flest
Idag är det den vanligaste cancerformen i Sverige med 226 diagnostiserade per 100 000. Totalt registrerades 10 985 allvarliga diagnoser (2014).
Prostatacancer är även den cancerform som dödar flest människor i vårt land. Den skördar varje år över 2.300 liv i Sverige. Det är alltså mer än både för bröstcancer och lungcancer. Antalet män i Sverige som diagnostiseras med prostatacancer per år har ökat stadigt sedan registreringen i Cancerregistret startade 1958. Sju gånger fler dör i prostatacancer än antalet som dör i trafiken varje år. Det märkliga är att i medan det i Sverige är 226 fall per hundratusen som får prostatacancer, så är det bara 35 per 100.000 i Turkiet och 4,2 per 100.000 i södra delarna av centrala Asien. Det är med andra ord mer än 5000 procents högre risk att en man får prostatacancer i Stockholm än i Bisjkek som är huvudstad i Kirgizistan.

enter site  

http://shortcreek.us/?enfiors=what-to-do-when-your-dating-an-alcoholic&861=72 Hög mjölk-konsumtion bidragande orsak

För Sveriges del är det skrämmande höga siffror. Ännu mer skrämmande är att förklaringen till att prostatacancer är så vanligt i Sverige, kan vara att svenska män dricker mycket mjölk.

click here Såväl World Cancer Research Fund, och American Institute for Cancer Research har slagit fast att mjölkprodukter är bidragande orsaker till prostatacancer. Andra studier, t ex Harvard Physicians Health Study har följt över 20 000 män i över 11 år och har funnit att cancerrisken ökade med 34 procent då man drack mer än något enstaka glas mjölk per dag.

How To Get Viagra Prescription in Springfield Massachusetts Mjolkkonsumption global

follow link Mjölkkonsumtionen kan vara mångdubbelt högre i många västländer jämfört med länder i t ex Asien och Afrika. Källa FAO.

http://orpheum-nuernberg.de/?bioede=bin%C3%A4re-optionen-roboter-erfahrungen&249=e5 Samband  mjölk och cancer i majoritet av studier

site de rencontre blog När tidningen SVD studerade medicinska undersökningar kring sambanden mellan mjölkkonsumtion och cancer fann man att av totalt 42 studier fanns det ett samband mellan prostatacancer och konsumtion av mejerivaror i 37 av studierna.
Då kan det vara värt att notera att man i Kirgizistan som vi jämförde med ovan, konsumerar man bara ca hälften så mycket mjölkprodukter som i Sverige

Men trots att det alltså är lätt att visa på motsatsen går Livsmedelsverket fortfarande ut med att det är nyttigt för vuxna män att dricka två till fem deciliter mjölk per dag.

 

Inte tidigare under människans historia

Som svensk ifrågasätter man inte. Vi är uppväxta med att mjölkindustrin i samarbete med våra myndigheter framhållit att mjölkprodukter är nyttiga och bra. Men i mjölken finns ett tillväxthormon (Insulin-like Growth Factor-1) som ger snabb tillväxt hos kalvar. Och det verkar som om detta ger cancer hos människor.

Dessutom är ytterligare ett problem att det kalcium som finns i mjölk, hämmar kroppens förmåga att utnyttja D-vitaminets anti-inflammatoriska effekter.

 

Kalcium hämmar D-vitamin

Eftersom vi bor i norr där solen, den stora D-vitaminleverantören, inte skiner särskilt mycket under ca 6-10 månader om året, så är vi extra utsatta. Vi får D-vitaminbrist och kropparna blir mer mottagliga för cancerangrepp än annars.

Kanske inte så konstigt att inga andra djur än människor (i Nordeuropa och Nordamerika) dricker mjölk eller äter mjölkprodukter, efter det att de blivit vuxna. Mjölkdrickandet efter spädbarnsåren har inte existerat tidigare i historien utan började först någon gång 6 000 år f.kr. De flesta människor i världen är fortfarande laktosintoleranta, men vi i norr har utvecklat laktos-tolerans hos en majoritet av befolkningen.  

 

Skattefinansierar skadlig mjölkproduktion

Kanske det allra mest upprörande är att vi skattebetalare finansierar denna mjölkproduktion med över 100 miljarder kronor per år visar siffror från OECD för år 2012. Det är pengar som hade kunnat gå till cancervård, forskning kring cancer, dess orsaker och behandling.

Stödformerna till mjölkproduktionen inom EU-länderna är många och ganska svåröverskådliga. Bara till skolorna i Sverige delas t ex ut ca 80 miljoner kronor per år för att de ska köpa mjölk till barnen. Detta för att mjölk skulle vara nyttigt för barn. Totalt skänker EU ca 590 miljarder kronor årligen till bönderna, i huvudsak baserat på hur mycket land som landägaren eller jordbruksföretaget äger.

 

Nästan hälften av EUs budget

Jordbrukspolitiken står för ungefär 40 procent av EU:s budget. Ju mer mark desto fler miljoner till godsägaren.

Totalt betalar skattebetalarna 7,6 miljarder kronor till såväl rika storgodsägare som till “vanliga” bönder bara i Sverige. Dessutom stödköper EU mejeriprodukter för att hålla priserna uppe.

Till dessa stöd ska läggas stöd till mjölk- och ostproducenterna genom det sk skolmjölksstödet på ca 70 miljoner kronor. EU har också ett stöd till säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter. 2020 ska stödet vara uppe i 2.000 miljoner kronor per år.

Stödet innebär att mejeriproducenter och deras branschorganisationer (även övriga jordbruksproducenter och fiskproducenter) kan få pengar för att marknadsföra och göra säljfrämjande åtgärder för att på så sätt öka konsumtionen av mjölkprodukter.

 

Källor:

Dairy products, calcium, and prostate cancer risk in the Physicians' Health Study1,2,3

Harvard Health Publication

Dairy Products, Calcium, And Prostate Cancer Risk In The Physicians’ Health Study, American Journal of Clinical Nutrition, 2001

Dairy Products, Calcium, and Vitamin D and Risk of Prostate Cancer, Epidemiological Reviews, 2001

Dairy Intake And Prostate Cancer Risk: Results From The California Collaborative Prostate Cancer Study, Abstract PD31-06