app para conocer gente de otro pais Välkommen till LevRikare
Bättre ekonomi & livskvalitet.

enter Vill du njuta mer av livet & få mer pengar över? Har du en dröm om ett meningsfullt liv och samtidigt att få ekonomin att räcka till det du behöver? 
Förmånsklubben LevRikare är till för dig. 

Här får du erbjudanden, rabatter, artiklar, råd och verktyg för att förenkla och förgylla ditt liv.

partnersuche nt Miljön är allas vår sak

LevRikare strävar efter att medverka till en långsiktig och positiv miljöutveckling genom att minimera skadlig miljöpåverkan.
Som webbsida, community och förmånsklubb kan vi medverka till att fatta bra miljöbeslut genom att integrera miljöfrågorna i den dagliga verksamheten.

Det innebär att vi ger utrymme för miljöfrågor och ofta lägger fokus på miljöaspekterna i våra redaktionella texter samtidigt som vi ger våra medlemmar och medarbetare tillgång till kunskap i de miljöfrågor som rör våra produkter och tjänster.

Inte minst ger LevRikare ett stöd till miljöorganisationers som Greenpeace, Krav och Avaazs verksamhet genom att vi skriver om vad de konkret gör i form av opinionsarbete och praktiska åtgärder. På LevRikare ger vi även utrymme för dessa organisationers externa information och underlättar deras medlemsrekrytering.

Vi strävar också efter att erbjuda våra medlemmar produkter och tjänster som har effekt när det gäller åtgärder för att förbättra miljön.

Vi beaktar alltid miljöaspekterna vid inköp och upphandlingar.
Vi arbetar också med att minska onödig konsumtion och användningen av miljöfarliga produkter, ämnen och eller tillverkningsmetoder.

Ledningen för företaget ansvarar för inventering av LevRikares egen energianvändning, miljökrav för upphandling av tjänster och produkter, samt utbildning av personal i miljöfrågor.