Välkommen till LevRikare
Bättre ekonomi & livskvalitet.

http://arbhojpuri.com/download-song/4262 Vill du njuta mer av livet & få mer pengar över? Har du en dröm om ett meningsfullt liv och samtidigt att få ekonomin att räcka till det du behöver? 
Förmånsklubben LevRikare är till för dig. 

Här får du erbjudanden, rabatter, artiklar, råd och verktyg för att förenkla och förgylla ditt liv.

Stora löpsedlar om våra politikers debatt och hur de krossar varandra. En hånler. Den andra skäller. De tar till dräpande kommentarer om varandra. Inte så smart retoriskt, då det i grunden handlar om att vinna åskådarnas gunst. Men det verkar underhålla de politiska reportrarna. Debatt betyder slå ner, har jag lärt mig.

Som ung skolades jag av Fredrik Reinfeldt, Sven-Otto Littorin, Gunilla Carlsson och Gunnar Axén. Vi lärde oss om skolpolitik, försvarspolitik, retorik, debatt och samhällsfrågor i stort.

Mitt sämsta ämne var debatt. Jag har aldrig gillat att hävda en ståndpunkt, utan att lyssna och verkligen ta in den andras synvinkel. Ett aktivt lyssnande är centralt på mina seminarier, coaching- och ledarskapskurser. Jag tycker om att skapa syntester, se helheter. Men politisk är uppbyggt på ett konfrontativt sätt. Det gäller att spänna de verbala musklerna så mycket som möjligt.

Debatt var en utmaning för mig när jag satt i förskolenämnden och i grundskolenämnden i Gävle. Jag minns om ett beslut för snart tjugo år sedan som blev min vändpunkt. Beslutet handlade om att flytta en förskola. Kommunen skulle göra en förlust på försäljningen och den nya platsen skulle vara i en hyrd lokal, ej ännu anpassad för förskoleverksamhet, belägen vid en stor genomfartsled och en järnväg. Ganska vansinnigt kan jag tycka än idag. Vi debatterade i fyra timmar. I pausen utanför debattrummet fanns det en viss enighet om logiken i argumentationen. Men omröstning klubbade sedan Socialdemokraterna, som var i majoritet, igenom beslutet och körde över alla de andra partierna.

Jag grät hela vägen hem. Vad meningen med att ha en debatt om man inte lyssnar och tar sitt rättmätiga ansvar och står upp för det?

Efter det la jag av med politiken.

En utmaning är att politiker ofta tillskrivs de som har makten. Är det så? I exemplet ovan kan det tyckas som det. Förskolan flyttades, förlusten för kommunen gjordes och man flyttade in i de hyrda lokalerna vid genomfartsleden och järnvägen.

Det är inte bara jag som är besviken. Jag tänker på debatten som har pågått i USA mellan republikaner och demokrater. Det hårda klimatet gäller hela världen och alla partier. Det sätter käppar i hjulen i världsekonomins centrum. Politiker har dåligt rykte då de inte anses lyssna eller använda sin makt på ett bra sätt. Men politiker sitter själva i en rävsax. En del av de beslut som ligger på våra politiker idag handlar om att försöka lösa globala problem på lokal nivå. Det är inte möjligt att göra hållbara lösningar för miljö, ekonomi och säkerhet då det finns större påverkansfaktorer globalt än själva nationen kan påverka. Globala problem behöver lösas på global nivå.

Utmaningen ligger i den destruktiva konkurrensen. Det finns bara ett visst antal platser att kandidera om. Om en kommer in måste en annan gå ut. Det finns bara tidsperioden, som är mandatperioden, att verka under. Politiker konkurrerar med varandra internt i partier. Man konkurrerar mellan partier och vi konkurrerar också mellan länder. Om vi exempelvis skulle komma fram till att lägga på 200% på koldioxidskatten för hållbarhet så flyttar företag till andra länder.

Det finns inget follow link känt forum för att lösa samverkan. FN jobbar för en större helhet, men har sina utmaningar med länder som med vetorätt kapar väl grundade och aldrig så genomarbetade policys!

Politiska systemet är uppbyggt på relativt kortsiktiga mandat, om man ska jobba med global hållbarhet. Det gör att politiker har bara oss väljare och den tidsaspekten att jobba med. Vi som medborgare har ett ansvar och behöver gå före och visa vägen om vi vill ha långsiktighet och en annan samverkan.

Globala policys behöver formuleras. Policys som innebär att om en nation eller en grupp nationer (exempelvis Skandinavien) skulle implementera dessa slås de ut av konkurrensen, men om policyn implementeras globalt och simultant sker en verklig förändring för en hållbar framtid.

En lösning kan vara Simpol – Simultanious Policy. Simpol handlar om att vi alla som medborgare tar tillbaka makten. Att driva och stödja våra politiker till att samverka för globala, hållbara lösningar. Policys utformas av och med oss för global helhetssyn och långsiktighet inom områden som ekonomi, säkerhet och miljö. Politiker skriver på och implementerar dessa simultant, globalt! Simpol handlar om att vi medborgare tar tillbaka makten och verkar globalt och långsiktigt. Policys som formuleras kan vara inom flera områden (koldioxid och skatter), men ett kriterium är att det är policys som rör oss alla globalt.

Simpol är en snöboll som redan börjat rulla, en blivande lavin. Fredspristagare stödjer denna idé och 27 parlamentariker i England har redan skrivit på och även regeringsrepresentanter i Argentina, Australien, Canada, Luxemburg. Det handlar om att verka genom nuvarande demokratiska system!

go Kom och möt mig på Kompetensmässan där jag talar om detta den 12 november kl 13.00! Jag står för ett nytt synsätt, nytt arbetssätt, där vi kan påverka. Jag talar ofta om integritetsbubblor i mina seminarier, som handlar om att vi tar vår rättmätiga integritet och ansvar. Ansvar för oss själva, i företagen och globalt. Det handlar om att inte ta över andras ansvar, men inte heller göra oss små och säga att vi inte kan påverka.

Jag undrar när våra Svenska representanter kommer skriva på? Vill du vara med att driva på? Är du med och ta ditt ansvar för långsiktig hållbarhet?

Vi ses på Kompetensmässan!

Maria Dolores

Bloggare, inspiratör, föreläsare

www.evamariadolores.com

www.simpol.org