follow link follow url Andelen förnybart i transportsektorn 15,1 procent 2013

follow url

binäre optionen call put Energimyndigheten rapporterar att Sverige nu ligger över EU-målet när det gäller andelen förnybar energi i transportsektorn. Enligt den prognos som Energimyndigheten lämnat in till Näringsdepartementet var andelen 15,1 procent förra året. Därmed ligger vi över EUs mål för 2020.

chat para conocer jovenes

binäre optionen bei der sparkasse Famför allt är det användningen av biodiesel som ökat kraftigt på senare år. Jämfört med övriga EU-länder har Sverige också hög andel etanol. Sverige är också ett av få länder som använder biogas i transportsektorn. Även andelen förnybar el till spårtrafik är stor i Sverige. Utvecklingen har gått fort, år 2012 var andelen förnybart i transportsektorn var 11,8 procent.

http://armor-deck.net/edikpedik/6166

source – Den snabba utvecklingen visar att det inte är särskilt svårt att byta till förnybara bränslen i transportsektorn, säger Lena Bruce, som är Svebios vice vd och talesperson för nätverket BioDriv. Att utvecklingen gått så snabbt är förvånande med tanke på att det råder stor osäkerhet kring styrmedlen. Om vi får klara besked kan omställningen gå ännu fortare. Vi som arbetar i branschen vet att det finns många spännande projekt för fortsatt ökad produktion av biodrivmedel som kan skapa sysselsättning och reducera utsläppen av fossil koldioxid.

go here – Tyvärr visar också prognosen att andelen förnybart minskar under 2014, till 14,1 procent. Det beror på den nya kvotplikten. Precis som vi framhållit i våra remissyttranden kommer kvoterna att minska användningen av förnybara bränslen istället för att stimulera utvecklingen, säger Lena Bruce. Detta bekräftas nu av Energimyndighetens prognos.  

buy cialis england