– Det ofta talas om att vi måste satsa på högteknologiska företag med mycket forskning och utveckling för att skapa tillväxt, säger nationalekonomen Niklas Elert vid Örebro universitet. 
Hans undersökning visar att det istället är tjänsteföretagen i kunskapsintensiva branscher som växer snabbast skapar tillväxt. 
För investerare gäller det alltså att satsa på entreprenörer inom IT, teknik-konsulter, sjukvård, juridik mm.

http://careermastery.net.au/?pero=Tastylia-Online-Without-Prescription\ Genom att jämföra ekonomiska data från alla svenska aktiebolag mellan 1997 och 2010 har Niklas Elert vid Örebro Universitet studerat den ekonomiska dynamiken i nyföretagande och tillväxt. I avhandlingen "Economic Dynamism – Essays on firm entry and firm growth" fördjupar sig Elert i om det finns särskilt många snabbväxande företag bland hightech-företag. Snabbväxande företag definierats som den procent av alla företag, som under tre år haft den snabbaste tillväxten av sin omsättning och personal, två mått som tenderar att samvariera.
Det är en vanlig uppfattning att politiker bör ge högteknologiska företag stöd, eftersom de satsar mycket på forskning och utveckling, FoU, och därmed skulle ha förutsättningar att växa snabbt.

http://bolataruhan.org/?fiopry=rencontrer-homme-roumain&546=bd

Viagra where can i buy in Anchorage Alaska Niklas Elert copy

Nationalekonomen Niklas Elert vid Örebro Universitet visar att det inte är FoU som är viktigast för att skapa tillväxt. Det är att vi satsar på entreprenörer inom kunskapsintensiva branscher som t ex IT, vård mm.

http://irvat.org/oferta/budynek-e/budynek-e-3pietro/klatka-b-mieszkanie-15.html – Paradoxalt nog finner vi inte det sambandet, FoU-industrier tycks inte vara den bästa grogrunden för snabbväxande företag, förklarar Niklas Elert. Det tycks snarare vara bland kunskapsintensiva tjänsteföretag som snabbväxarna finns.
- Det ser ut som att en välutbildad personal snarare än high tech är en tydligare tillväxtfaktor. Det här innebär inte att högteknologiska uppfinningar inte är viktiga eller betydelsefulla, men det är kanske inte företag på den absoluta forskningsfronten som växer snabbt och skapar många nya jobb.

http://www.degroes.nl/?makros=cherche-velo-fille-20-pouces&961=ad – Vi ser också att det oftast är unga företag, som växer snabbt, men det är ju ingen tillräcklig faktor för tillväxt, de flesta företag växer inte. Men många politiker är förtjusta i nyföretagandet och ser det som ett sätt att minska arbetslösheten. Det kan i stället leda till ”nödvändighetsentreprenörskap”, att någon startar företag för att hon inte kan få ett jobb. Men har man ingen bra affärsidé riskerar det att vara dåligt för ekonomin och för många misslyckade nyföretagare är det bättre att sträva efter en anställning.

como conocer chicos en instagram Det handlar alltså inte enbart om att stötta alla småföretag. Men att hitta vinnarna i förväg är också svårt.

go to link – Det är troligen omöjligt, eftersom ekonomin förändras. Även om jag finner att kunskapsintensiva sektorer är viktiga idag kan det om tio år kan vara så att det är helt andra egenskaper som dominerar bland dem som växer snabbt.

Niklas Elert menar att det är viktigare för politikerna att fokusera mera på grundförutsättningarna för företagande, att se till att entreprenörerna är välutbildade och kunniga, att satsa generellt på utbildning och att den håller hög kvalitet.

avis site notre dame des rencontres – Det är också viktigt att studera nyföretagande och företagstillväxt för att förstå vilken roll de spelar för ekonomin.