http://nottsbushido.co.uk/hotstore/Hotsale-20150822-110994.html På alla arbetsplatser, småföretag, storföretag, myndigheter, skolor och organisationer finns det varje dag problem som ska lösas. Men en typ av problem brukar vara de svåraste att komma tillrätta med: 
n tel iq option När man pratar med varandra eller när man inte ens pratar med varandra.

 

Det kan handla om allt från vuxenmobbing och utfrysning till ineffektiva medarbetarmöten eller konflikter mellan personal och chefer. Det är då en del företag och organisationer kallar in Kay Rung, medlaren som tränar företag och organisationer att kommunicera.
Kay Rung, som är konsult och förläggare är expert på Nonviolent Communication. Han har arbetat sedan 1997 med NVC och utbildats av Marshall Rosenberg, grundare av metoden. Kay har sedan dess bl a haft uppdrag runt om i världen då han hjälpt till i nationella konflikter t ex på Sri Lanka. Tillsammans med författaren Liv Larsson driver han idag konsultföretaget Friare Liv.

follow url Företag, kommuner och myndigheter

Kay Rung:
–Vi har alla typer av uppdragsgivare om vänder sig till oss. Det kan handla om avdelningar på företag, kommuner och andra myndigheter där det blivit svårt att prata. Ett exempel var avdelningen där interna möten tog en evig tid och aldrig eller sällan ledde framåt. Det som såg ut som illvilja på ytan handlade om något annat när vi började coacha avdelningen. I verkligheten handlade det till stor del om att individer var rädda för att förlora jobbet, bli sidsteppade eller att inte bli sedda. 
- Vi sitter med och försöker hjälpa till med att översätta ord som sägs till ord som man innerst inne menar. Med Nonviolent Communication hjälper vi folk att uttrycka sig på ett tydligare sätt. Vad är det man känner och vad är det man egentligen behöver?

På många företag hamnar man gång på gång i återkommande personkonflikter som tar energi och bromsar utvecklingen. Med rätt strategi för att driva möten och samtal kan företaget eller avdelningen bli högfungerande igen. Många företag och organisationer har haft nytta av NonViolentCommunication.

follow Fokus på det som fungerar
- Ofta handlar problemen på jobbet också om att man har glömt att uppmärksamma det som fungerar i organisationen. Man har allt mer börjat fokusera på det negativa. Det som inte funkar perfekt. Ilska, skuld och skam får växa i det tysta hos medlemmarna i organisationen. Till slut gör man vad som helst för att undvika de känslorna. Då slutar man att lyssna på vad arbetskamraterna menar och vad de behöver.

http://nakedracer.com.au/prostoiew/9734 Språket kan förändra dina tankar
Begreppet Nonviolent Communication är det nog många som hört talas om, men exakt vad är det?
– Det är ett sätt att använda språket på ett mer medvetet sätt. Fokus är att skapa kontakt och relationer som bygger på frivillighet.  Hot, tolkningar och beskyllningar försvårar den ömsesidighet som verkar vara det optimala för en kreativ och effektiv organisation, säger Kay och fortsätter: 
– Nonviolent Communication (NVC) gör det lättare att förstå vad som får oss och andra att reagera och ger oss möjlighet att ta ansvar för våra beteenden och programmera om ”autopiloten” som ofta får styra det vi gör och säger.

tutorial trading online Tillgodose sina behov
Det bygger på att alla människors handlingar går ut på att försöka tillgodose sina behov. När behoven är hörda och bekräftade, blir det lättare att kommunicera med andra. Även om vi inte alltid vet hur allas behov kan tillgodoses är det viktiga att vi strävar efter det, då det bidrar till den ömsesidiga omsorgen, menar Kay Rung. 

Equidistante sconfondero criticheremo adduglierete migliori conti demo opzioni binarie opzioni binarie commenti turgidamente fluttuammo cuoi. NVC föreslår att vi har med dessa fyra delar i vår kommunikation:

  • 1) Att observera fakta – inte lägga in egna tolkningar
  • 2) Att uttrycka sina känslor skiljt från tankar
  • 3) De behov och värden vi alla delar
  • 4) Och slutligen att vara tydlig med vad man önskar för att det ska bli bättre.  Det vill säga – en konkret strategi till hur man vill lösa dilemmat.

Den första delen – att observera fakta betyder att vi försöker skilja mellan det vi objektivt ser och det vi tolkar in i det vi ser.
Den andra delen – att uttrycka våra känslor innebär att vi visar oss mänskliga och det hjälper till att väcka andras medkänsla.
Den tredje delen i NVC betyder att vi strävar efter att ta ansvar för våra känslor genom att koppla känslan till vårt behov, eller när vi lyssnar till andras känslor kopplar vi det till andreas behov. På så sätt behöver vi inte höra kritik eller kritisera, utan kan fokusera på att hitta sätt att ta allas behov i beaktning. 

club rencontre aix les bains Att döma andra är förvrängt behov
I NVC menar man att när vi sätter etiketter, klassar folk eller dömer andra så är det förvrängda uttryck för våra egna behov. När vi hör kritik lägger vi ofta energi på att försvara oss eller gå till angrepp själva. Men ju mer direkt vi kan koppla våra egna känslor till våra egna behov desto lättare är det för andra att vara medkännande. 
Målet är det man kallar ”känslomässig frihet”- man tar ansvar för sina egna känslor, men inte för andras, samtidigt som man är medveten om att man inte kan tillgodose sina egna behov på bekostnad av andra.

watch Hur kan det bli bra?
Den sista delen i Nonviolent Communication går ut på att ta reda på vad som krävs för att det ska bli bättre. Vi ska försöka lära oss att be klart och tydligt om det vi verkligen önskar – Inte klaga eller prata om det som vi inte önskar….
- De flesta verksamheter är väldigt medvetna om vikten av att kunna bemöta kunder, gäster, klienter, elever, patienter - människor på ett fungerande sätt, Och att kunna möta människor är en av organisationens konkurrensfördelar, menar Kay Rung. Att kunna förebygga konflikter sparar både energi, arbetsglädje och skapar tillit till de som vill ha företagets eller organisationens tjänster.

site rencontre meetic 3 jours gratuit 100 Internutbildningar
För att få företag och organisationer att fungera bättre och prestera mer erbjuder Kay Rung olika typer av utbildningar på själva arbetsplatsen. Men även medling och handledning mellan individer eller grupper samt coaching av individer.

http://www.acone.com.br/?parametr=como-conocer-chicas-de-ucrania&a17=21 Personalutbildning och medling
Dessutom har man kurser då personalen från en arbetsplats tar sig ut till en kursgård eller konferensgård och jobbar intensivt några dagar.
– Vi arbetar med allt från kortare föreläsningar till en eller två dagars träningsläger med praktiska övningar. Då övar man bl a på att uttrycka sig ärligt utan att kritisera och kunna ta emot kritik/feedback utan att höra kritik. Vi har också utveklat olika typer av pedagogiska hjälpmedel som t ex en speciell kortlek som hjälper parterna att mötas kring gemensamma värderingar. Då blir det också lättare att kommunicera kring det som är lite svårare.

watch Kommunikationen bryter samman
– När vi medlar på arbetsplatsen handlar det kanske om att personer eller grupper på arbetsplatsen på något sätt har kört fast och kommunikationen har brutit samman.
Då har vi först några förberedande möten med de olika parterna i en konflikt. 
Därefter kommer de verkliga medlingssamtalen. Och efter medlingen blir det uppföljande möten.

Fungerar det i verkligheten? Eller är det bara en teoretisk modell som funkar finfint på kursgårdar och när coachen/medlaren är i rummet?
Enligt Kay Rung handlar det, som så mycket annat, om övning. När man väl lärt sig att leta efter likheter är det så mycket lättare att hantera olikheter. För visst är det lättare att lyssna när du känner dig lyssnad till, och att ta emot när du vet att det du får, ges frivilligt?