De flesta av oss har varit i situationer där vi inte kan sluta tänka på något jobbigt som har hänt.

Oftast påverkar tankarna vår vardag och vi förlorar energi och lust.

Hur kan vi bli av med de tärande tankarna? Och hur kan vi sluta älta vad vi kunde gjort annorlunda?

 

site rencontre gay istanbul Vi ser deras ansikte eller situationen framför oss, även om det som hänt skedde för ett bra tag sen. Det kan handla om att våra förväntningar inte uppfylldes. Det kan röra sig om tankar på vad vi önskar ha som vi inte har idag eller saker som inte är rätt i livet just nu. Du kanske inte trivs på jobbet eller i din relation? Ofta får en person bära hundhuvudet för allt som är fel. Många lägger skulden på andra. Andra lägger oftast skulden på  sig själva.

De flesta av oss vet att det är känslomässigt och fysiskt skadligt för oss att gå runt och älta. Studier visar att en ohälsosam tankeverksamhet är förknippat med sjukdom och ohälsa. Exempel på sjukdomar relaterat till stress eller oroliga tankemönster är depression, hjärtsjukdomar och autonoma sjukdomar.

En åktur på nöjesattraktion är roligt, att åka samma karusell flertalet gånger kan upplevas som någorlunda tillfredsställande för vissa men att inte kunna kliva av utan bara åka runt, runt, runt är inte lika trevligt. På samma sätt gäller ohälsosamma tankemönster eller stress, inledningsvis så börjar det med en liten tanke som eskalerar och slutligen så är man fast i tanken och önskar få kliva av och återgå till verkligheten, men det är inte så enkelt. De här tipsen kanske kan hjälpa dig, använd dig av de som passar dig bäst.  
Un'go to link è uno strumento derivato in base al quale l'acquirente dell'opzione acquista il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un titolo (detto
1. Skriv ner dina tankar
Skriv ner dina tankar på ett papper eller i dagboksformat, genom att skriva av sig så får man perspektiv på situationen och man låter hjärnan vila från alldeles för många tankar samtidigt. 

20 year old dating 15 year old canada rencontre filles seules 2. Prioritera dina tankar
Efter att du skrivit ner din tankar så kan du kategorisera de i stora och mindre stora och därefter akuta och mindre akuta. Där har du din prioriteringslista, stora problem som är akuta bör prioriteras. Vårt största problem är oftast kopplat till ilska. När vi är ilskna skapas det ett grått moln över oss som försvårar produktiviteten, kreativiteten och du har svårt att tänka klart. När du känner ilska så kan det hjälpa att promenera eller motionera, meditera eller låta ilskan lägga sig innan du handskas med personen eller situationen du känner ilska gentemot.

source site follow site 3. Undvik att skuldbelägga
Att skuldbelägga någon är oftast inte lösningen för att få sinnesro, det ena bygga på det andra, ett missförstånd blir oftast mycket större än vad det var från början. Det är viktigt att komma ihåg att ingen människa är helt fri från skuld, inklusive dig själv. Men istället för att lägga skulden på någon eller något så försök lösa konflikten. 

source site 4. Fly istället för att fäkta
Ge dig själv tid att smälta situationen så att du undviker att agerar i affekt. Fundera igenom situationen och prata med någon som står dig nära för att få ett annat perspektiv  samt ett forum för att ventilera dina tankar så att du inte bär de i din ensamhet.

source 5. Tänk inte åt andra
Tänk inte vad andra tänker och dra några slutsatser utan undrar du något så fråga. Om andra försöker räkna ut vad du tänker, tror du att de skulle kunna gissa rätt? Med andra ord så slösar du bort din tid och ditt tankeutrymme på att även försöka tänka på vad andra tänker, fokusera på dina egna tankar

http://teqho.com/?pleystewn=citas-por-internet-pce&caa=7e 6. Du kan inte påverka det förflutna
När vi tittar tillbaka på tidigare händelser, frågar vi oss hur kunde vi ha gjort saker annorlunda för att förhindra en konflikt. Men vad som hände igår är i det förflutna, vi kan inte ändra det som har hänt, vi kan enbart förändra vad som kommer att hända. see url

http://poloclubmiddennederland.nl/polo/feed/ 7. Vikten av Förlåtelse
För att kunna släppa våra negativa tankar så är det viktigt att förlåta både personen i fråga och/eller sig själv. Ja, det har hänt, Ja, det var hemskt, hur går vi vidare? I vissa situationer är det svårt att förlåta, då handlar det mer om acceptans, det har hänt och försöka lägga det bakom sig så gott det går. Förlåtelse är inte något vi gör bara för den andra personen, vi förlåter så att vi kan blicka framåt och inte fastna i det förflutna.

source site 8. Ta några djupa andetag
De flesta av oss har någon gång hör uttrycket ”ta några djupa andetag och räkna till tio”. Det hjälper faktiskt då vi tvingar oss själva och hjärnan att tänka och fokusera på någon annat de sekunderna vilket minskar den spontana känslostormen. Du kan även visualisera en plats, eller situation där du kände dig lugn.

För att få bli av med den upprepade tanken på en person eller situation så måste du bryta ditt tankemönster och befria dina tankar. När vi kan vara närvarande med våra känslor, och fråga oss själva varför vi upplever en så stark reaktion och vad våra känslor försöker meddela oss. Ta några djupa andetag eller gå en promenad för att rensa tankarna för en tydligare kommunikation och hitta en lösning till konflikten. Genom att skriva ner dina tankar och prioritera dessa, får du perspektiv och samtidigt frigör utrymme i hjärnan för nya och mer hälsosamma tankar.