Julen är inte långt borta och då frossar många av oss glatt i söta drycker, godis och bakverk.

Och inte bara då. Hela 40 procent av svenskarna får i sig för mycket socker.

Men om du äter för mycket socker är du farozonen!

Risken för hjärtinfarkt ökar med en tredjedel enligt en ny studie!

 

click Vilket samband finns mellan tillsatt socker och hjärtsjukdom? en ny svensk studie visar att risken för allvarlig hjärtsjukdom ökar markant för de som får i sig minst 15 procent av sitt dagliga energiintag från tillsatt socker (sackaros). 

http://htadesignvn.com/?prostin=conocer-gente-ciudad-lineal&40a=37 Det har länge diskuterats kring kost med rikt fetthalt skadliga effekt på vår hälsa i relation till hjärt- och kärlsjukdomar men på senare år har konsumtionen av socker ökat och likaså intresset gällande högt intag av olika sockerarter och dess påverkan på vår hälsa. Att få i sig för mycket tillsatt socker i kosten ökar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Fokus i den aktuella studien från Lunds universitet är på sackaros. Sackaros är en kolhydrat som består av två ihopsatta molekyler; en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl. Kroppen måste sedan bryta ner dessa till minsta beståndsdel för att kunna ta upp det och förbruka som energi.

Det har länge varit känt att socker bidrar till fetma, högt blodtryck samt högt kolesterol, men nu kan man även dra slutsatsen att det har en inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt de Svenska Näringsrekommendationerna uppmanas vi att begränsa vårt intag av tillsatt socker till max 10 procent av vårt dagliga energiintag. Emily Sonestedt, kostforskare vid Lunds universitet, konstaterar att det finns tidigare undersökningar som visar att 40 procent av den svenska befolkningen har för hög konsumtion, varav flertalet har en mindre överkonsumtion. Det finns också tecken på att den ökande sockerkonsumtionen har planat ut.

sugar-1514247_1280.jpg
Sackaros har även en kraftig påverkan på vår insulinkänslighet. Foto: Pixabay

lesbian speed dating los angeles rencontre en ligne critique Livsmedel innehållande sackaros
Sackaros finns naturligt i en del livsmedel såsom frukt, men huvuddelen av vårt intag sker via tillsatt sackaros. De flesta av oss är medvetna om att sötsaker, bakelser och läskedryck innehåller tillsatt sackaros men det är lika vanligt att finna tillsatt sackaros i en mängd vanliga livsmedel, t.ex. mejeriprodukter, bröd, juice, smaksatt och mild youghurt, lightprodukter samt marmelad. I Sverige är sackaros den vanligaste formen av tillsatt socker.
Kemiskt sett är det ingen skillnad på naturlig sackaros och sackaros som tillsatsämne, men intaget av tillsatt sackaros bör begränsas. Socker innehåller tomma kalorier, vilket innebär att det ger mycket energi men inte någon näring. Äter vi för mycket av dessa tomma kalorier, finns dessutom risken att vi inte orkar äta livsmedel med näring som vi behöver för att må bra.

conocer a los chicos Sackaros har även en kraftig påverkan på vår insulinkänslighet. När vi äter för mycket sackaros, sänks vår insulinkänslighet, vilket leder till att vi behöver mer insulin för att cellerna ska öppna upp sig och ta emot energin. Detta kan efter lång tid av dåliga levnadsvanor leda till sjukdomen diabetes och i förlängningen hjärt- och kärlproblem. I studien undersöktes om det redan vid ett mindre överintag av tillsatt socker gick att se ett samband med allvarlig hjärtsjukdom. För att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt så fokuseras det på kostintaget i sin helhet och inte endast utvalda livsmedel som till exempel sötsaker och läskedrycker.

source link
click Hänsyn till livstil, rökning och motionsvanor
Studiens underlag kommer från den stora befolkningsundersökningen Malmö kost cancer, MKC. Deltagarna genomgick hälsokontroll, svarade på livsstilsfrågor och förde kostdagbok under en begränsad tid. En i genomsnitt 17 år lång uppföljning gjordes, av totalt drygt 26 000 deltagare utan känd diabetes- eller hjärt-kärlsjukdom.
“För det stora flertalet verkar inte konsumtionen av tillsatt socker vara ett problem när det gäller just det vi undersökt, dvs. risken att utveckla hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom. Men för ett litet antal personer med mycket stor konsumtion av tillsatt socker förhöll det sig annorlunda. Bland de 5 procent av deltagarna som fick minst 15 procent av sitt dagliga energiintag från sackaros ökade risken för hjärtinfarkt med ungefär en tredjedel”. Säger Emily Sonestedt.

 

donde conocer hombres df För att minska risken för felaktiga slutsatser har resultaten justerats för faktorer som livsstilen, som till exempel rökning, alkohol och motionsvanor. Även kostintaget analyserades och justeringar gjordes för livsmedel som anses kopplade till hjärt-kärlrisken, t.ex. kött, fullkorn och kaffe. Tidigare studier av sockrets påverkan på hjärta och kärl har varit under en begränsad tid och ett intag av stora mängder socker. Studien är viktig för att öka förståelsen av vilken betydelse vårt sockerintag har för hjärtsjukdom, fler stora befolkningsstudier över lång tid efterfrågas för att undersöka vad som händer på längre sikt och under så realistiska förutsättningar som möjligt.  

lump-sugar-549096_1920.jpg
Mängden socker ökar risken för att dö i hjärtsjukdom. Foto: Pixabay

 

En annan stor studie, publicerades för några år sedani JAMA Internal medicine, bekräftar att mängden socker ökar risken för att dö i hjärtsjukdom. Studien pågick under loppet av 15 år, deltagarna som hade ett sockerintag av 25% eller mer av sin dagliga kost hade dubbelt så stor risk att dö av hjärtsjukdomar än dem som hade ett intag av mindre än 10% tillsatt socker, detta oberoende av personens ålder, kön, fysisk aktivitetsnivå eller Body Mass Index, BMI.

 

go Matvanors påverkan på resultatet
Kan bristen på grönsaker eller annan kost som kan vara nyttigt för hjärtat vara orsaken till hjärtporblem och inte intaget av socker?

I denna studie hävdar forskarna att en mätning genomfördes vad gäller deltagarnas sunda matvanor i relation till sockerintaget och kom fram till att dessa var oberoende, människor som hade ett stort sockerintag trots sunda matvanor uppvisade stor risk för hjärtsjukdomar.

 

Robert Lustig, professor University of California, påpekar i sitt framförande i UR Samtiden - EAT 2015, att socker används väldigt ofta i fabricerad mat för att höja smaken och är väldigt beroendeframkallande. Den stora mängden socker som finns i coca cola är för att dölja mängden salt, vilket bidrar till uttorkad mun och därav mer sug efter vätska. Han konstaterar även att fetma och diabetes har ökat markant senaste åren på grund av vårt utökade sockerintag och att det påverkar levern och bukspottskörteln i form av ökad fettlagring i dessa organ samt dess negativa påverkan på våra tänder. Man har även hittat en korrelation mellan tillsatta socker och cancer samt demens men där behövs det mer evidensbaserad forskning.

Det finns i nuläget väldigt lite som pekar på att förekomsten av hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärt-kärlsjukdom skulle minska hos de som redan håller sig inom rekommenderat om sockerintag skulle minska ytterligare. Däremot kan hjärt- eller kärlsjukdomar förhindras hos de som ligger över rekommenderad nivå, och framförallt storkonsumenter av sötad mat och dryck, och försöka nå de genom riktade insatser.
http://secfloripa.org.br/esminer/5265
go FAKTA http://unbeatableconservatories.co.uk/miosds/4071
American heart association konstatera vikten av att vara medveten om hur mycket socker din kropp får i sig, vi konsumerar mer socker än vad vi tror. Det finns fyra kalorier i ett gram socker, så om en produkt innehåller 15 gram socker per portion, det är 60 kalorier bara från sockret, utan att räknar övriga ingredienserna. För att veta hur mycket socker en produkt innehåller så måste du titta på ingrediensförteckningen, socker har många namn. Förutom sackaros så har vi maltos och andra ord som slutar på “os”. Andra benämningar för socker kan vara majssirap, melass, rörsocker, sötningsmedel, råsocker, sirap, honung eller fruktjuicekoncentrat.