Mindre luftföroreningar skulle kunna förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Ett sådant samband har Anna Oudin, forskare vid Umeå universitet, hittat. I en intervju berättar hon mer om sin studie.

http://backyardgardensjoseph.com/?bioener=guy-only-wants-to-hook-up&8a3=10 opzioni binarie 30 secondi Hur har ni genomfört studien?

http://www.lovelyappetite.com/?milkiwety=rencontre-femme-tunisienne-pour-amour&60d=a2 Vi har tittat på data från Läkemedelsregistret. Det är uppdelat i olika grupper och vi har tittat på gruppen som heter N05. I den koden ingår många psykofarmaka och andra mediciner för olika psykiatriska tillstånd. Allt från ganska milda preparat som sömnmedicin och lugnande medel till antipsykotiska läkemedel som används av en mindre grupp men för allvarligare tillstånd. Vi hade information om vilka som använde såna läkemedel och så tittade vi på alla personer under 18 år i länen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten, drygt 500 000 personer. Sen tittade vi på vilka halter av luftföroreningar som fanns på personernas folkbokföringsadresser och jämförde det med sannolikheten att få minst ett sånt här läkemedel utskrivet. Vi försökte så klart justera för andra möjliga förklaringar som till exempel socioekonomiska faktorer och vi exkluderade även barn vars föräldrar hade medicin i gruppen N05.

citation belle rencontre skyrock http://wolontariatsportowy.com/fioepr/bioepr/1465 Vad var resultatet?

Det vi såg ett samband med var NO2, kväveoxid, och det är ju vad man kallar avgaser från bilar i trafiken. Där såg vi då att en ökning i NO2 med tio mikrogram per kubikmeter ökade risken att få ett sånt här läkemedel utskrivet med 9%.

where to buy keflex follow link Vilka är källorna till NO2, var kommer luftföroreningen ifrån?

buy citalopram online uk Egentligen är det förbränning överhuvudtaget men största källan till det är ju biltrafiken.

buy maxalt uk see Har det gjorts några andra studier som kopplar luftföroreningar och psykisk ohälsa hos barn?

Inte så mycket hos barn. Det finns några studier från Spanien där man tittat på utvecklingen i kognition hos barn. Man fann då att barn som går i skolor som i högre grad var utsatta för luftföroreningar hade sämre utveckling i kognition. Sen finns det en del studier som kopplar autism och luftföroreningar men då tror jag att man mest har kollat på hur barn påverkas av det redan när de ligger i mammas mage. Jag är inte helt säker men det vore ju inte så konstigt eftersom autism debuterar tidigt. Men det vi har tittat på är ju halten vid starten av studien, vi har inte tittat på exponering under fostertiden.

http://tennisclubpaimpol.fr/bisese/7315 Vad är det som är speciellt med er studie som gjort att den fått uppmärksamhet i till exempel The Guardian?

Det finns knappt några studier om hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Så det är väl det. Det finns väldigt få om vuxna också men det finns några stycken i alla fall. Sen finns det ju ganska mycket som tyder på att det skulle kunna vara biologiskt sannolikt att det skulle kunna ha effekter.

follow url Vad är det förutom sambandet ni har hittat som tyder på det då?

Det är just det att vi vet att luftföroreningar kan skapa "neuroinflammation", som man säger på engelska, vilket ökar risken för psykisk ohälsa. Vi vet ju att luftföroreningar tar sig in i hjärnan, att partiklar kan komma in i hjärnan, och sen vet vi att luftföroreningar orsakar inflammation. Det är väl de två huvudspåren som stärker sambandet vi har hittat.

http://parklane.on.ca/parklane-presents-imagine-rewilding/?SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/121/**/ Om det nu är så att mindre luftföroreningar skulle förbättra barn och ungas hälsa, vad borde man göra åt saken?

Det är lite tidigt att säga men jag tycker så här. Man pratar ofta om samhällsekonomiska kostnader som orsakas av luftföroreningar och väger det mot kostnader för att minska utsläppen. Då borde psykisk ohälsa ingå i de diskussionerna men så är det ju inte alls nu. Nu tittar man mest på dödlighet och fysiska åkommor som till exempel kardiovaskulära sjukdomar. Men om luftföroreningar skapar psykisk ohälsa så är det ju också en kostnad förknippad med det så klart. Sen på ett rent mänskligt plan önskar man ju att halterna kunde minska så att färre drabbas.

femmes norvГ©giennes rencontres Den största källan till NO2 som ni har kollat på är ju biltrafik. Är det framförallt färre bilar vid skolor och platser där barn och unga vistas som skulle kunna förbättra deras psykiska hälsa?

Jag vill inte säga något säkert men våra resultat tyder på att det skulle kunna vara relaterat till trafiken. Det är ju ändå ganska grova modeller som vi har använt och som teoretiskt skulle kunna vara en markör för andra luftföroreningar också. Men det skulle jag gissa i alla fall.

enter site Vad hoppas du händer nu?

Det finns ju ingen annan studie som den här så vi tycker att det är jätteviktigt att fler liknande studier görs. Sen så är ju vår markör för psykisk ohälsa ganska grov, det är ju bara gruppen N05 vi undersökt. Så det vi vill ha nu är mer detaljerad data i den gruppen så att vi kan se mer exakt vilka läkemedel det är som driver det här sambandet.