Forskare tror att vår förmåga att producera kärlekshormonet oxytocin avgör hur bra vi blir på sociala kontakter.
Nu har man hittat genen som gör att vi kan tillverka detta hormon. 
Låg oxcytocinproduktion gör oss bl a sämre på att känna igen folk och ger oss mer ångest kring relationer!

http://asiabettors.com/?prestiee=rencontre-homme-58&97d=d2 Oxytocin, hormonet som ibland kallas “kärlekshormonet”, är kopplat till sociala beteenden hos både människor och andra däggdjur. Exakt hur hormonet fungerar är man fortfarande osäker på. Ett forskarteam på Franklin College of Arts and Sciences vid University of Georgia har nu klivit ett steg närmare att definiera oxytocinets funktion. I en ny studie fann de att personer med lägre oxytocinproduktion hade sämre förmåga att känna igen olika ansiktsuttryck och hade lägre aktivitet i delar av hjärnan som är kopplade socialkognitiv bearbetning. Forskarna tror sig också veta vilken gen det är som styr produktionen av hormonet.

buy levitra online no prescription

http://creatingsparks.com.gridhosted.co.uk/?290=5c "Av- och på-knappen" för hur mycket genen gör sitt jobb är en process som kallas metylering. Detta påverkar till vilken grad gener "uttrycker" sig, det vill säga till vilken grad genen utför den funktion som den är ämnad att göra. Detta varierar alltså mellan olika människor. Det är denna gen som styr produktionen av oxytocin, hormonet som ibland kallas "kärlekshormonet" och är kopplat till många sociala beteenden hos både människor och andra däggdjur.

buy diovan 320

follow link "När metylering ökar på OXT-genen kan det leda till en minskning av genens aktivitet. Vår studie visar att det kan ha en betydande påverkan på sociala beteenden", säger Brian W. Haas, studiens huvudförfattare och assisterande professor i psykologi på Franklin College of Arts and Sciences vid University of Georgia.

https://www.cedarforestloghomes.com/enupikos/7424 Haas och hans kollegor tog salivprover från drygt 120 studiedeltagare och gjorde ett genetiskt test för att se graden av metylering på OXT-genen. Sedan fick deltagarna göra olika tester för att utvärdera deras sociala färdigheter samt att deras hjärnstruktur och funktionalitet undersöktes.

click here De fann att deltagare med högre grad av metylering av OXT-genen hade svårare att känna igen emotionella ansiktsuttryck och hade en tendens att uppleva mer ångest kring nära relationer. Detta tror forskarna beror på att OXT-genen hos de personerna gav mindre uttryck.

http://metodosalargarpene.es/ebioer/2406 I en del av studien fick deltagarna se korta videoklipp av människor som först hade neutrala ansiktsuttryck men gradvis gick över till olika känslouttryck. Studiedeltagarna skulle sedan trycka på en knapp när det kände sig säkra på vilken känsla som uttrycktes.

How To Get Cytotec Prescription in Denton Texas "Deltagare med större metylering på OXT-genen var sämre på att beskriva känslotillståndet på människorna de såg i bilderna. Det är en typisk egenskap kopplad till autism, till exempel."

click here Man undersökte också studiedeltagarnas hjärnaktivitet medan de utförde olika uppgifter och tester.  Än en gång fann man att deltagarna med ökad metylering av OXT-genen hade lägre aktivitet i hjärnregioner kopplade till socialkognitiv bearbetning. Dessa personer hade också mindre grå hjärnsubstans i en del av hjärnan som heter gyrus fusiformis som är viktig för bearbetning av ansikten och social kognition.

go site "Alla våra tester tyder på att OXT-genen spelar en viktig roll för socialt beteende och hjärnfunktion", sa Brian W. Haas.

http://makse.com/?kremel=odessa-dating-scams&476=05 Haas och hans kollegor betonar att mycket arbete måste göras för att tydligare definiera vilken roll oxytocin och dess styrande gener spelar, men är ändå hoppfulla att deras forskning kan leda till nya, förbättrade behandlingar för flera olika sociala störningar.

femme senegalaise cherche marie "Metylering är en dynamisk process och graden av metylering kan variera över en persons livsspann. Men det kan vara möjligt att ändra nivån på metylering med någon typ av medicin som skulle kunna hjälpa människor med avvikelser i social kognition."