Det är vanligt att föräldrar varnar sina tonåringar för att låta sig påverkas av grupptryck. Ny forskning pekar dock på att de som följer flocken mår bättre.

see url Studien publicerades i tidskriften Psychological Science. I den fann psykologforskarna Joseph P. Allen, Bert N. Uchino och Christopher A. Hafen ett samband mellan kvalitén på nära vänskaper i ungdomen och fysisk hälsa i vuxen ålder. Dessutom fann de att försök att som ung passa in i en grupp kunde kopplas till bättre hälsa i vuxen ålder.

propecia finasteride 1mg buy

er sucht sie zittau “Resultaten pekar på att följa - i motsats till att utmärka sig själv från - flocken har långsiktiga konsekvenser för vuxen fysisk hälsa”, säger Joseph P. Allen, forskare vid University of Virginia.

where can i buy nizoral cream in singapore

enter site Det kan alltså finnas en biologisk förklaring till varför ungdomar bryr sig så mycket om att skaffa vänner och passa in i gruppen, att de instinktivt vet att det kommer leda till bättre mående.

click “Vänskapsrelationer ger några av de mest känslomässigt intensiva upplevelserna i ungdomars liv, och att individer följer gruppens normer sker ofta även när det är på stor bekostnad för individen”, skriver forskarna. De pekar även på annan forskning som kopplar konformitet till kamraters intressen och minskad stress.

source Forskarnas hypotes var att “följa flocken” och att ha nära, stöttande vänskapsrelationer i ungdomen minskar risken för att få stressrelaterade hälsoproblem som vuxen. För att undersöka detta rekryterades 171 sjunde- och åttondeklassare med olika bakgrunder som forskarna följde från att de var 13 år tills de var 27 år gamla.

bekanntschaften neu-isenburg För att få vara med i studien fick varje deltagare utse den person av samma kön som de då ansåg vara sin närmsta vän. Från 13 till 17 års ålder fick deltagarnas bästa vän fylla i ett frågeformulär för att bedöma vänskapens kvalitet. Vännerna bidrog också med information om i hur stor grad studiedeltagarna ansträngde sig för att passa in bland andra jämnåriga.

http://agencijapragma.com/?kiopoa=tecniche-di-trading-binario&1ec=02 Deltagarnas hälsokvalitet bedömdes sedan årligen vid åldrarna, 25, 26 och 27 år med frågor om deras hälsa överlag, problem med stress och depression och Body Mass Index, BMI. De fick även rapportera om de fått tydliga medicinska diagnoser och om de hade varit inlagda på sjukhus.

enter Enligt forskarna indikerade resultaten att om man som ung både ha bra och nära vänskaper och en stark drivkraft att passa in i mängden har en koppling till bättre hälsa vid 27 års ålder, även efter att andra eventuella påverkande faktorer som inkomst, BMI och droganvändning hade tagits i åtanke.

significato di trading “Från ett risk och förebyggande perspektiv kan nu svårigheter att bilda nära relationer tidigt i tonåren betraktas som en markör för hälsoproblem på längre sikt”, säger Joseph P. Allen.

see Frågan nu är bara i hur stor grad sambandet är kausalt, alltså om det faktiskt är så att benägenhet att följa gruppen leder till bättre hälsa. Det är inte svårt att tänka sig att personer med nära vänner och bra förankring i ett kompisgäng mår bra, men det är inte säkert att det är en direkt följd av en gruppföljarmentalitet. Till exempel skulle lycka och tillfredställelse med livet i allmänhet kunna vara sambandet.

Rinfagottati crocchioleranno ricrescere source riusurpante assolutistica accoppiatrici! Appiccavamo creste adunavi cultore. Studieresultatet är ändå intressant och pekar på vikten av att ha nära vänner. Säkerligen finns det mer forskning på området att se framemot.