Tadalafil Oral Strips Buy 20 MG Europaparlamentet röstade i januari igenom tre nya direktiv om offentlig upphandling. De nya reglerna innebär att myndigheter, kommuner och andra offentliga upphandlare i fortsättningen kan ta hänsyn till och ställa krav på bland annat arbetsvillkor, miljövänlighet och andra sociala aspekter istället för att bara se på priset. 

how to unlock matchmaking dying light

opcje binarne gra z trendem EU har i början av året beslutat om nya regler för offentlig upphandling. Nu kan alla som köper in produkter, tjänster och mat till kommuner och landsting välja det som är bäst för hälsan och miljön. De behöver inte, som tidigare, prioritera lägsta pris.

http://blossomjar.com/pacinity/465 Nu är det möjligt för inköpare att samtidigt ta hänsyn till miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande. Kommuner, landsting och andra offentliga upphandlare köper mat, el, textil, städning, kollektivtrafik m.m. för över 500 miljarder kronor per år i Sverige. I de nya reglerna står också tydligt att man kan ställa krav på miljömärkningar som t.ex. Bra Miljöval, KRAV och MSC.

click De nya reglerna innebär att det nu på ett helt annat sätt än tidigare kan ställas krav på miljö- och social hänsyn vid offentlig upphandling. Nu är det upp till regeringen att gå från ord till handling. 
Fram till att de nya reglerna omsätts till svensk lag, vilket väntas bli om ungefär två år, gäller den nuvarande lagstiftningen om offentlig upphandling. Nuvarande regelverk tillåter inte att myndigheter eller kommuner ställer krav på miljöhänsyn, kollektivavtal eller andra arbetsvillkor för att ett företag ska få bjuda på ett kontrakt. LO välkomnar ändringen av EU-reglerna.

http://ajm-web-designs.co.uk/packages Att kommuner och myndigheter i fortsättningen inte bara ser till vilket företag som erbjuder lägst pris utan också tar hänsyn till miljö och arbetsvillkor är problematiskt, anser Svenskt Näringsliv. Organisationen har "spjärnat emot i det längsta” mot att det ska ställas krav på hänsyn till sociala villkor och miljö.

http://foodintravel.it/integrale-o-raffinato/?_sm_byp=iVV1MMS0FwM6QwFs%2527%2520and%2520%2527x%2527=%2527x – Den kontroversiella frågan om det går att ställa krav på kollektivavtal och miljökrav, kommer att väga tyngre än de gör i dag, säger Göran Norén vid Svenskt Näringsliv.

How To Get Viagra Prescription in Norfolk Virginia Det nya regelverket träder sannolikt ikraft under senvåren 2016.

binary options leverage