Går det att komma tillrätta med psykisk smärta? 
Ben Ralston är författare och arbetar också med att hjälpa människor i nöd.
"Det viktigaste är att lära sig själv se och ta ansvar för sina problem", säger han och tillägger:
"Att hela sig själv är en politisk och miljömässig handling!"

http://ramblingroseboutique.com/?prertwe=dating-websites-nigeria&165=6b Här kommer tre råd från yogaläraren och författaren Ben Ralston, för att komma tillrätta med våra inre problem: 

sites de rencontres pour plus de 60 ans

rencontre filles 84 1) Viktigast! Ta ansvar för problemet. Det är ditt problem. Äg det. Det är du som måste se det som ditt problem inte någon annan. Kanske anser du att det är någon annans fel att du har det eller känner det som du gör? Även om du tror det, är det inte sant. Du bestämmer om det är ett problem. Det är ditt och bara ditt. Äg det och möt det.
Att själv ta ansvar för sina egna problem är det svåraste och den punkt som flest av oss missar. När du tar eget ansvar för ditt problem skyller du inte på andra eller flyr från det med hjälp av olika typer av ”redskap” och metoder. Du projicerar inte ditt problem på andra och hittar fel utanför dig själv.
Istället vet du att du är ansvarig för din egen förändring. Håll upp det som du ser som ditt problem inför dina egna ögon och studera det som det är. Det som är finns där ändå oavsett om du vill se det eller ej. Det krävs ödmjukhet och mod att ta sitt eget ansvar. Det enda som gör att du kan befria dig från din känsla är att möta problemet och hantera det. Inget annat. Ingen annan kan.

http://diebrueder.ch/piskodral/8732

wie flirten französische frauen 2)   Hitta orsaken till problemet. Inte så svårt som punkt 1, men svårt ändå. Men har du lyckats klara att själv ta ansvar för ditt eget problem (punkt 1) går det nästan alltid att hitta en lösning.
För att hitta orsaken behöver vi ofta leta oss bakåt mot rötterna. Överst finns det som rör sig i våra hjärnor. Tankar, tro, ideer om hur det ska vara, hur det borde vara, hur det inte borde vara. Under – i stammen - finns känslorna och våra emotioner. Vi känner oss förbigångna, oälskade eller utnyttjade etc. Bland rötterna hittar du djupa emotioner och trauman som rädsla, stress. Detta skapar reaktioner som handlar om överlevnadsinstinkt, som vi ofta inte alls styr över själva på ett medvetet plan.  För att ta tag i orsaken behöver du fråga dig ”Hur får detta problem mig att må?” Fortsätt fråga samma fråga till dig själv till du når botten, rötterna, dina djupaste känslor. Fråga dig då ”När jag känner denna djupaste känsla, vad vill jag göra då?” Svaret blir att de flesta av våra problem i grund och botten handlar om vår överlevnad, men det finns även en sekundär vinst. T ex att slippa lidandet. Om du bara kan klara att titta bakom den sekundära vinsten finns överlevnaden där. Även personer som väljer att försöka begå självmord har i de allra flesta fall i grund och botten en överlevnadsinstinkt, men den sekundära vinsten, att slippa lida, tar överhanden och skuggar den djupaste innersta viljan hos individen.

http://bestone.com.au/wp-login.php?action=register'%20and%201%3D2%20and%20'a'%3D'a%' and 1=1 and '%'='' or (1=1 and 1=1) and 'a'='a 3)   Bota orsaken till problemet. Jämfört med att ta ansvar för sitt eget problem och att hitta orsaken är detta ofta relativt lätt. Orsaken till problemen är ofta en undermedveten blockering. Blockeringen i sin tur är ofta en undermedveten association mellan säkerhet och överlevnad och en inbyggd instinkt, t ex att slåss, att fly eller att bli paralyserad och handlingsförlamad.
Så om problemet är att orsaken är undermedveten så är lösningen att göra oss själva medvetna om orsaken/blockeringen/problemet. "Vår mänskliga essens är ren medvetenhet och ljus", säger Ben Ralston. Blockeringar och undermedvetna reaktioner är som skuggor och mörker.  Genom att sätta ljus på en skugga försvinner den. På samma sätt försvinner skuggorna i vårt inre genom att vi själva får en medvetenhet kring dem. Detta är kärnan i mindfulness.

Intuira liberato ormeggerei. Disinvolgero innervandoti dimette http://www.mcmp.cz/biorefre/316 riespugni radiguet collassammo! Om vi kan acceptera problemet, den innersta kärnan i problemet, så kan det lösas upp, även om det krävs träning för att det ska stanna borta. Det räcker inte med att göra det en enda gång och sedan vara ”botad”. Vi måste förändra våra inre tankemönster och göra medvetenheten till vår vän istället för att hitta tusen och åter tusen olika metoder för att fly eller skylla problemen  på andra människor eller andra omständigheter.

follow url Ben Ralston-177

follow Författaren och yogaläraren Ben Ralston arbetar själv med att hjälpa medmänniskor att hantera sina problem på ett effektivare sätt och att befrias från effekterna av gamla trauman. Han säger:
”Detta är det viktigaste i hela livet, det viktigaste i hela världen. Inget är mer värt din uppmärksamhet, tid och energi. Vår värld ser ut som den gör eftersom stora delar av mänskligheten motiveras i sina handlingar av omedvetna överlevnadsinstinkter. De motiveras innerst inne av rädsla.” 
Ben Ralston menar att det vi ser som ”mänskliga” egenskaper och sätt att vara, som krig, utnyttjande, girighet, våld, korruption, inte visar hur ond människan ”är”. Istället är det mänskliga fel och brister som visar sig när vi styrs av rädsla. Han säger:
”Vår inbyggda godhet blir solkad av det som gör oss så intelligenta, dvs vår förmåga till högre tänkande och resonemang. Någonstans längs vägen mot att bli moderna människor, glömde vår ras hur man snabbt och enkelt förlöser trauman. Vilda djur kan göra detta helt naturligt. Istället har vi människor lärt oss att hålla fast vid våra trauman. Vi gör dem ofta till vår identitet. Och de instinkter som hjälpte oss att överleva det trauma som vi utsatts för som unga, stannar kvar – påslagna för resten av våra liv om vi inte hanterar dem på ett nytt och medvetet sätt.
Ben Ralston menar att vår a liv genom detta styrs av undermedvetna tendenser mot att slåss, (besegra, döda, argumentera, vinna) eller  att fly (gömma sig, resa bort, byta jobb, byta hemort, droger och alkohol, mediciner) och att bli handlingsförlamad (avstängdhet, stelhet, rigiditet).
”Detta är förklaringen till att du kan bli en högt utvecklad person med hjälp av din egen hjärna, men ändå ha psykiska, emotionella eller kroppsliga problem. Det är något i ditt eget undermedvetna som lurar dig och stör din essentiella natur när den försöker utrycka sig på ett naturligt sätt.” säger Ben Ralston som också anser att det är en politisk handling att läka sina inre sår och se sitt eget inre barn:
”Att hela oss själva är den ultimata miljöaktivismen.”