Viagra 200 mg Att komma hem till sig själv - Om Mindfulness i vardagen

rencontre 09 Hur intressant är det egentligen att sitta och tänka på sin andning?, är en fråga som många som första gången kommer i kontakt med mindfulness och meditation ställer sig. Ja, hur intressant är det?

Jon Kabat-Zinn, den amerikanska forskaren som utvecklade det vi i västerlandet kallar mindfulness i slutet av sjuttiotalet, svarar så här:

”Gör ett experiment – tryck med din tumme och pekfinger över din näsa och håll munnen stängd. Ta tiden och se hur många sekunder det tar för att din andning ska bli väldigt intressant. Jag lovar - det dröjer inte länge. Vi uppskattar inte alltid en del saker som är de mest värdefulla i våra liv.” 

opcje binarne konto demo bez depozytu Strukturerad forskning bakom

Kabat-Zinn har gjort sig känd över världen, inte som ”mindfulnessguru” utan som en hårt arbetande strukturerad forskare. Han har varit med och initierat och drivit mängder av studier både inom psykiatri och medicin för att se vilka effekter det har att träna meditation eller Mindfulness. Idag är antalet vetenskapliga studier kring mindfulness  tiotusentals och forskning bedrivs vid ansedda universitet runt hela världen. Inte minst i USA och Europa, men också i världsdelen där ursprunget till Mindfulness finns - Asien.

recensie binaire opties Inget vågskvalp eller delfinsång

Alla har vi hört om olika metoder att minska stress och att slappna av. Man kan köpa en CD med vågskvalp, delfiner som sjunger eller lyssna på hypnotiskt trista röster som säger till oss att slappna av. Men mindfulness handlar inte om att slappna av, säger Jon Kabat-Zinn.

- Tvärtom! Det handlar om att bli mer närvarande, mer medveten om nuet, menar han och hävdar att mycket, kanske tom en majoritet av det som händer i våra liv styrs av våra egna omedvetna handlingar och tankemönster.

see Cementerad autopilot

Det är mönster som grundlagts när vi var små och som byggts på under åren som vi levt. Tankemönstren har successivt förstärkts och cementerats bl a av skola, vänner, släktingar och arbetskamrater. Detta gör att vi ofta – för ofta – kopplar på autopiloten. Vi ser inte det som finns omkring oss och vi hör det inte. 

Kanske har du själv upplevt det om du kört bil en vanlig sträcka. Du kanske minns när du gick från jobbet och sen plötsligt finner du att du är hemma, men inte hur du kom dit. Eller i värsta fall har din autopilot tagit dig till en plats dit du ofta tidigare brukade åka, en tidigare bostad t ex.

http://htadesignvn.com/?prostin=conocer-mujeres-portuguesas&20d=66 Ser inte. Hör inte.

De här tankemönstren har också en annan mer negativ aspekt och det är att vi inte alltid är uppmärksamma på de personer vi själva möter och pratar med. Vi kanske inte ser våra barn som de de egentligen är utan som de som vi vill att de ska vara. Vi lyssnar inte på vad de försöker säga utan är så upptagna med vår egen agenda, hinna till jobbet på morgonen eller gå igenom mailen på kvällen, laga kvällsmat, att vi inte är i kontakt med de som står oss allra närmast. Till det kanske det inträffar saker som stressar oss och då träder andra autopilotstyrda tankemönster och handlingsmönster in. Mönster som leder till ilska och aggression fastän vi egentligen inte alls hade planerat det. 

click here Förtränger tankar och känslor

Det handlar inte minst ofta om att vi själva förnekar våra egna känslor och tankar. Vi förtränger hur vi mår och när vi blir överväldigade av det som finns men vi försökt trycka ned, blir det ofta en explosion av känslor som vi inte klarar att hantera på ett effektivt sätt. Smärtan vi försöker förtränga blir outhärdlig när värktabletten inte längre klarar att hålla spänningarna i vår hjärna och kropp borta.

Alla dessa helautomatiska tankesystem och handlingsmönster skapar både alienation och ger oss sämre kontakt med våra liv. Det är ofta det mest drivande i att ge oss upplevelse av negativ stress i våra liv.

Svenska Dagbladet skrev i en artikel om Jon Kabat-Zinn på Idag-sidan redan 2004:
"Genom att vara medvetet närvarande och accepterande upphör man att försöka lösa sina problem på det mer eller mindre automatiska och omedvetna sätt som man brukar försöka lösa dem på. Man tar heller inte till sig andras råd utan att först bearbeta dem i sitt inre. Då kommer oftast lösningen - inifrån. Genom att låta bli att försöka ändra på, eller fly från, problemet och istället se situationen och smärtan som den är, förstår man vad man behöver göra, eller inte göra. Ditt sätt att se på dig själv, händelsen och omvärlden förändras. Och istället för att bara reagera kan du agera." 

watch Bryta tankemönster

Mindfulness syftar till att för en stund bryta dessa mönster och få oss att se världen som den verkligen är. 

Ser man till det enklaste exemplet – kontakten med våra egna barn – är vinsterna många och tydliga. 

Ser vi till vår upplevelse av stress, vår egen förmåga till koncentration och effektivitet, och harmoni i våra relationer både i familjen och på jobbet, har vi också stora möjligheter att själva bidra till att skapa ett bättre liv genom mindfulness.

source Molekylärbiolog

Molekylärbiologen Jon Kabat-Zinn byggde i slutet av70-talet upp ett strukturerat och systematiskt system för att lära ut mindfulnessträning till sjuka patienter vid University of Massachusetts Medical Center. Det var en träningsmetodik som byggde på kunskap kring hur det mänskliga lidandet kan minskas, hämtat från buddhismen, men utan någon form av religiöst och filosofiskt innehåll. Här finns inga överstepräster eller ”gurus”. Genom att Kaabat-Zinn, själv var vetenskapsman kom forskningen kring metoden som kom att kallas Mindfulness Based Stress Reduction  tidigt igång. Idag finns mer än 25 000 vetenskapliga artiklar kring verkningarna av mindfulness. 

Det handlar om allt från behandlingar av smärtpatienter till återkommande kliniska depressioner. Men också mer subtila resultat där patienterna lär sig bemästra sina egna liv på ett bättre sätt med mindre stress.

Som forskarna Marie Åsberg, professor, Stressrehab, Institutionen för kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus, Camilla Sköld, Karolinska Institutet, med dr, Åke Nygren, professor em, Stressrehab, Danderyds Sjukhus och Kristina Wahlberg Karolinska institutet skriver i sin kliniska genomgång i Läkartidningen:

”Det finns en hel del belägg för att mindfulnessmetoden har positiva effekter, både psykologiska och kroppsliga.”

rencontre ouest lyonnais Läkartidningen nr 42, 2006, volym 103

follow link Bild:

 Jon Kabat-Zinn (tv) och Saki Santorelli, från University of Massachusetts Medical Center är de två män som ligger bakom Mindfulness Based Stress Reduction, (MBSR) och som byggt upp den vetenskapliga modellen för mindfulness vilken används inom m