En ny rapport "Good Country Index som rangordnar 163 länder i förhållande till hur de bidrar till den globala mänskliga gemenskapen hamnar Sverige på första plats.
I flera olika individuella kategorier t ex Välstånd och Jämställdhet, Hälsa & Välmående" hamnar Sverige också i topp.

follow url För att sätta samman Good Country Index har man skapat 35 olika kategorier som slagits samman i sju olika områden, Vetenskap & Teknologi, Kultur, Internationell Fred & Säkerhet, Världsordning, Planet & Klimat, Välstånd & Jämställdhet, Hälsa & Välmående.

http://www.fishsiestakey.com/fiopre/516

http://www.lahdentaiteilijaseura.fi/?siftifkar=bin%C3%A4ra-optioner-skatteregler&576=57 All data till undersökningen är sammanställd från verifierade oh trovärdiga källor som t ex FN och Världsbanken.

http://www.ribo.co.at/deniro/7356

http://backyardgardensjoseph.com/?bioener=flesh-pimp-dating&689=87 Good Country Index skapare, Simon Anholt säger till tidningen The Local att svenskarna tillslut kanske måste bli uttråkade av att alltid komma överst i alla olika jämförelser, men det är bara att konstatera faktum. Sverige är bäst!

guadagni trading online

Viagra where can i buy in Arvada Colorado Sverige ligger även i topp när det gäller innovativa länder. I september hamnade Sverige på tredje plats i Global Innovation Index , bland annat på grund av våra många elituniversitet där forskning bedrivs på högsta tänkbara nivå. Under de senaste fyra åren har Sverige aldrig hamnat sämre än tredje plats.

go