En ny rapport "Good Country Index som rangordnar 163 länder i förhållande till hur de bidrar till den globala mänskliga gemenskapen hamnar Sverige på första plats.
I flera olika individuella kategorier t ex Välstånd och Jämställdhet, Hälsa & Välmående" hamnar Sverige också i topp.

http://mullbergaskolan.se/?pankreatit=Cialis-flashback-K%C3%B6pa&a0c=cd För att sätta samman Good Country Index har man skapat 35 olika kategorier som slagits samman i sju olika områden, Vetenskap & Teknologi, Kultur, Internationell Fred & Säkerhet, Världsordning, Planet & Klimat, Välstånd & Jämställdhet, Hälsa & Välmående.

All data till undersökningen är sammanställd från verifierade oh trovärdiga källor som t ex FN och Världsbanken.

http://salpasafarit.fi/?kalimo=g%C3%BCnl%C3%BCk-forex-analizleri&3cf=23 Good Country Index skapare, Simon Anholt säger till tidningen The Local att svenskarna tillslut kanske måste bli uttråkade av att alltid komma överst i alla olika jämförelser, men det är bara att konstatera faktum. Sverige är bäst!

Sverige ligger även i topp när det gäller innovativa länder. I september hamnade Sverige på tredje plats i Global Innovation Index , bland annat på grund av våra många elituniversitet där forskning bedrivs på högsta tänkbara nivå. Under de senaste fyra åren har Sverige aldrig hamnat sämre än tredje plats.