Sugen på bostad? Då kan det vara läge att slå till. Enligt Mäklarpanelen har köparna nu större fördel på marknaden än tidigare.

http://zspskorcz.pl/pictose/eseit/5931 Bostadsmarknaden har länge präglats av stor efterfrågan och skenande priser men just nu är det lite lugnare. Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån är en enkät på nätet som skickas ut till ungefär 1000 mäklare runt om i landet några gånger om året. Totalt 420 mäklare svarade på den senaste enkäten som genomfördes 15-21 juni. På frågan "För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu?" kunde mäklarna svara på en skala mellan 0 och 10, där 0 innebär totalt övertag för köparna, 10 totalt övertag för säljarna och 5 blir alltså lika fördelaktigt för båda parter. Rikssnittet blev 5,61, vilket innebär en liten fördel för säljarna, men snittet när samma fråga ställdes i april i år var 7,53, så säljarnas fördel har sjunkit en hel del. I Stockholm och Göteborg är det nu köparna som har övertaget, med snitt på 3,77 respektive 4,98.

tf1 reportage site de rencontre

buying metformin

site de rencontre agriculteur payant  

buy benadryl fastmelt

Buy Tastylia (Tadalafil) Without Prescription Online "Det finns framförallt två anledningar till den minskade efterfrågan.  Många, framförallt i Stockholm och Göteborg, ville passa på att sälja innan amorteringskravet utifrån en oro kring prisutvecklingen framåt. Den ledde istället till ett stort utbud innan första juni, vilket ökade oron på marknaden. Det handlar främst om psykologi då bankerna i praktiken har fasat in amorteringskraven i höstas. Den andra anledningen är att marknaden nu går in i en lugnare period över sommaren vilket också innebär färre spekulanter", säger Lars Erik Nykvist, VD på fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

where can you buy chewable dramamine

go site Majoriteten av mäklarna tror att priserna på bostadsrätter kommer att stå stilla i höst. På frågan "Hur tror du priserna kommer utvecklas i höst?" svarade 64,3 % stillastående priser, 26% uppgång och 9,5% nedgång. Siffrorna för villapriserna är snarlika, där 66,3 % av mäklarna tror på stillastående priser, 27,1 på en uppgång och 6,7% på en nedgång.

https://www.mccarthyarchitecture.com/indigose/13853 "I början av hösten kommer vi se om och hur amorteringskravet påverkar marknaden. Den initiala psykologiska effekten kommer att lägga sig och andra faktorer, till exempel räntan och omvärldshändelser, kommer spela in mer. En stor del av våra mäklare tror på stillastående priser vilket känns rimligt. En marknad med stabila förutsättningar och balans mellan utbud och efterfrågan är bra", säger Lars-Erik Nykvist.

follow link here Nya amorteringskrav

enter site De nya amorteringskraven innebär att har man bolån som överstiger 70% av bostadens värde måste man årligen betala 2 % av det totala ursprungliga lånebeloppet. Är belåningen 70 % eller lägre av värdet betalar man 1 % av lånebeloppet ned till 50 % belåningsgrad. På bolån som motsvarar eller är lägre än 50 % av bostadsvärdet vid den senaste värderingen finns inget amorteringskrav.