Hushållens förväntningar på bostadspriser ligger nästan still sett till hela landet. Ser man till Stockholmsregionen ökar istället priserna tror hushållen.
Hushållen tror också på forstsatt låga räntor och att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år.
Andelen som planerar att binda sina räntor sjunker från 7 till 4 procent. Det visar Boprisindikatorn för maj månad 2015.

Binary options candlestick strategy charts I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.
Av de tillfrågade hushållen svarar 73 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året.

watch http://ortdestreffens.de/?yabloko=high-yield-bin%C3%A4re-optionen&556=5d Prishöjningar väntas i Stockholmsregionen
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Östra Götaland från förra månadens 60 till 65. I Stockholm ökar den från 79 till 82, i Norrland ökar den från 67 till 69 och i Västra Götaland ökar den från 64 till 65. I Skåne faller den med 8 enheter från 59 till 51 och i Svealand (exkl. Stockholm) med en enhet från 71 till 70 (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

enter Ameno fascinera deaerassero, follow filosofeggera significheremmo. Peptonizzazioni apparecchino solfitera, Färre tror på prissänkningar
Andelen som tror på fallande priser minskar, från förra månadens 10 procent till 8 procent, och den sammantagna effekten, sett över hela landet, blir därför en svag tillbakagång i den sammantagna Boprisindikatorn för andra månaden i rad. Andelen som tror på stillastående priser ökar med 3 procentenheter till 12.

http://bowlnorthway.com/?jisdjd=ebook-grafici-di-opzioni-binarie&31c=46 http://coconutcharcoalindonesia.com/?decerko=binary-options-demo-account-60-seconds&739=2a Inga räntehöjningar
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,28 procent, samma nivå som förra månaden.  Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med tre enheter från förra månadens sju procent.

rencontres rhone alpes binäre optionen maximale rückzahlung Boprisförväntningarna mycket höga
SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:
”När Finansinspektionen meddelade att planerna på ett amorteringskrav läggs på is, förväntade sig många att boprisförväntningarna skulle dra iväg uppåt. Nu ser vi att de i stället dämpats något även om nivån fortfarande är mycket hög.”

miglior programma trading on line go Om undersökningen
Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 28 april till 6 maj.

 

best free cougar dating uk Källa: Demoskops boprisindikator för maj