Fler än en av tio unga byter bostad varje år.
Studier, jobb på annan ort och bostadsbrist på vissa håll gör att unga svenskar flyttar ofta.

How To Get Viagra Prescription in Thousand Oaks California Årets terminstart på universiteten präglades, precis som de senaste årens, av bostadsbrist i många universitetsstäder. I Umeå fick några studenter bo på camping flera mil ifrån universitetet och i Karlskrona slogs tält upp utanför högskolan.

c0ee57876d92e38a952f48326b846ed9 Men även när första lägenheten är ordnad är det svårt för många unga - både studenter och andra - att skaffa något mer permanent boende. Många hinner flytta ett flertal gånger innan de fyllt 25 år.

badoo site de rencontre au maroc Enligt en undersökning från försäkringsbolaget If har 13 procent av de svarande i åldrarna 18-25 år flyttat fyra eller fler gånger under de senaste fem åren. 34 procent av de svarande har flyttat två eller tre gånger under samma period.

go to link – Det kan handla om studier eller jobb på annan ort än den man växte upp på, men svårighet att komma in på bostadsmarknaden är också en förklaring till att det ser ut så här, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

como conocer a muchas chicas Detta är inte bara ett fenomen i storstäderna. Elva procent av de svarande i Stockholm, Göteborg och Malmö har flyttat fler än fyra gånger under de senaste fem åren. Det är ett par procentenheter färre än bland de svarande som bor utanför landets tre största städer.

rencontre lotus För den som flyttar för första gången är det mycket viktigt att skaffa en hemförsäkring – något som kan vara lätt att missa när man för första gången inte längre täcks av föräldrarnas. En tidigare undersökning från If visar att sex procent av de unga mellan 16 och 24 år inte har någon hemförsäkring.

http://davisslater.com/ficeryw/1476 – Flyttar man sedan ofta gäller det att låta hemförsäkringen flytta med – och att folkbokföra sig på den adress där man faktiskt bor. Försäkringen gäller bara i den bostad man är skriven på, säger Caroline Uliana.

follow Även den som bor inneboende eller hyr en bostad i andra hand behöver en egen hemförsäkring, skyddet i lägenhetsinnehavarens försäkring täcker nämligen bara henne själv och hennes saker.

http://ostacamping.com/images/al277.php?z3=V2d2TUtiLnBocA== – Förutom skydd för ens tillhörigheter inkluderar hemförsäkring även moment som reseförsäkring, ansvarsskydd och rättsskydd. De är en viktig del av det personliga skyddsnätet om olyckan skulle vara framme, säger Caroline Uliana.

enter För att det inte ska bildas glapp när man flyttar från en bostad till en annan är det bra att ha en hemförsäkring med flyttskydd. Den gör att försäkringen gäller både i den gamla och nya bostaden under en månads tid.

enter site Hur många gånger har du flyttat de senaste fem åren?(samtliga svarande är mellan 18 och 25 år)

  Totalt Boende i storstad* Boende utanför storstad
1 gång 27 % 22 % 31 %
2-3 gånger 34 % 33 % 34 %
4-6 gånger 10 % 9 % 10 %
7-10 gånger 2 % 0 % 3 %
Mer än 10 gånger 1 % 2 % 0 %
Har inte flyttat de senaste 5 åren 26 % 35 % 21 %

source url * Som boende i storstad räknas de som bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-27 mars 2015 har sammanlagt 3583 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ i Sverige. 450 personer mellan 18 och 25 år har svarat på frågan om hur de flyttat de senaste fem åren.