Alla har vi stunder då våra relationer kanske kunde vara bättre.
Ofta lägger vi ut problem och frustrationer på de som står oss närmast och som betyder mest för oss.
”Om bara han/hon gjorde/inte gjorde…vore…  Då skulle allt bli så mycket bättre.”
Men det är väldigt svårt att ändra på andra. Däremot finns det en person som vi har någon möjlighet att förändra, även om det är svårt. Oss själva.

site de rencontre algerie avec cam Vad finns det för avgörande saker som vi kan förbättra för att vår hyfsade relation ska bli betydligt bättre? Guy Winch är doktor i psykologi och arbetar som parterapeut i New York sedan 20 år. Han har skrivit böckerna ”Emotional First Aid”och ”The Squeaky Wheel”. Så här säger han i sin bok:

citas con hombres holandeses - De lyckligaste och mest tillfredsstllande förhållanden jag stött på under mitt liv både som terapeut och som privatperson är relationer där man varit lite bättre på tre egenskaper:

enter http://secfloripa.org.br/esminer/847 1)    Empati

go site binary options trading in america 2)    Emotionell bekräftelse

rencontres turcs france 3)    Omtanke och hövlighet

where can i buy premarin Det är ord som vi alla har hört och som säkert de flesta av oss skriver under på. Men vad innebär det i ett förhållande i verkligheten?

buy kamagra oral jelly online yuotube binere opti0nen 1) Empati

buy xenical without prescription Med empati menas att kunna sätta sig i den andres situation och förstå deras erfarenheter och kan se saken ur deras synvinkel. Det låter ju finemang. Men kan vara svårare att göra än att säga. Som tur är är människan bäst rustad av alla djur just för empati. Det är just det som skiljer oss mest från våra närmaste släktingar bland däggdjuren och som har gjort att vi har kunnat utveckla vår intelligens och våra kulturer.

Och med vår partner har vi ju unikt goda förutsättningar för att kunna lära oss förstå en annan människa. Men vi måste vara kapabla att förmedla våra insikter för att kunna dra nytta av vår förståelse.

Oftast är det just att vi tror oss känna den andre väl som gör att vi hindrar oss själva i att försöka känna efter vad den andre känner och upplever i detta nu.  Vi människor kanske är bra på att känna empati, men empati är inte samma sak som tankeläsning… Och vi är dåliga tankeläsare. Istället baseras våra antaganden om den andres känslor ofta på förutfattade meningar, eller bygger på våra egna ”sårade barns” reaktioner på den andres ord eller aktiviteter.

För att vi verkligen ska bli bra på att känna vad den andre känner krävs att vi verkligen sluter våra ögon och försöker tänka oss in hur det är att vara den andre personen. Det gäller att få en känsla för deras perspektiv, deras verklighet och prioriteringar, förhoppningar och deras antaganden. När vi kommit dit kan vi försöka överföra den situation som vi står inför och tänka oss in i hur den andra personen uppfattar situationen och hur de känner det.

http://penizeamy.cz/friopre/1918 Exempel:

Kvinnan i 35 årsåldern och hennes man har fått ett arv och börjar diskutera om de ska köpa en ny bil istället för den gamla risiga de haft sedan de blev ihop för åtta år sedan.
Kvinnan är sparsam och vill lägga pengar på sparande till en bättre och större lägenhet. Medan han äntligen vill få köpa en ny bil. Grälet är ett faktum.
Istället för att stå mot varandra, kan båda fundera över hur den andre känner och tänker. Starkt förenklat:
Kvinnan kanske kan förstå mannens behov av att känna sig stark, snabb, häftig eller åtminstone helt ok istället för att känna sig identifierad med rishögen på gatan om hon tänker sig in i hans situation som yngsta barnet som alltid fick ärva de andra syskonens kläder och prylar. Aldrig fick något nytt.
Och han kan förstå kvinnans behov och känslor av att känna trygghet i tillvaron mer än att känna lyxen av en nyare bil om han sätter sig in i hennes förflutna där kvinnan växte upp i ett otryggt hem med många flyttar och knapert ekonomiskt.

På det viset fokuserar man på den andre och får förståelse. Fortfarande behöver man inte tycka lika, men diskussionen kan bli rationell och handla om sakfrågan istället för som så ofta – om ”sårade barn” som tolkar den andre utefter historiska ryggsäckar och känner sig hotade, rädda, osäkra och som kämpar för sin identitet.

http://tennisclubpaimpol.fr/bisese/5968 2) Emotionell bekräftelse

Om man försöker tillämpa empati i samlivet med sin partner kommer man att behöva ta ytterligare ett steg. Att visa den andre att man förstår och att därigenom bekräfta den andres känslor.
Kanske är det det sista man tänker på när grälet är i full gång – att ge ”motparten” rätt att känna som de gör, men när det sker händer oftast något magiskt. Istället för att som man själv ofta är rädd för – vara som bensin på lågorna – så innebär bekräftelsen av den andres känslor att partnern kan lugna sig. Varför?
Kanske är det så att denna bekräftelse är en av de viktigaste delarna för vår identitet. Ännu mer än vad vi själva tror och förstår. Vi söker den bekräftelsen till varje pris i livet, på skolgården, i grannskapet och på jobbet, på Facebook och på sportarenan.
Därför är det just detta vi vill ha av vår partner när vi är upprörda, sårade, besvikna och arga. Partnern måste förstå varför vi känner som vi gör och bekräfta att det är ok. Man återfår förtroendet för den andra när man känner sig bekräftad. Vi behöver veta att vi kan lita på dem i detta, även om vi har olika åsikter eller önskningar. Då kan vi släppa på alla uppdämda känslor som vi burit med oss i ”ryggsäcken” och komma tillbaka till den verkliga frågan. En fråga som ofta inte alls riktigt lika svår att lösa efter det.

http://www.mylifept.com/?refriwerator=bin%C3%A4re-option-100-euro-startguthaben-kostenlos&a30=fd 3) Omtanke och hövlighet

I många relationer underskattar man efter ett tag, när den häftiga förälskelsen gått över, kraften av positiva småsaker som man gör för varandra. Det är småsaker som kan i sig påverka hela tonen och umgängessättet i relationen. Det kan handla om vardagshandlingar som att sända ett kärleksfullt SMS, blommor, eller en vänlig klapp, kram eller kyss när den andra lagar mat eller håller på med något. Det bidrar till att skapa en förtroendefull grund att stå på. När det blir bråk är det lättare att komma ihåg att den andre är på samma sida. Och vänlighet kan t om bryta en hotande grälsituation.
Dessutom kan grälen – om de förs med en grundläggande omtanke och hövlighet – bli mindre destruktiva och den negativa effekten av dem kan bli mindre.

Kanske behövs det ett par tre omtänksamma, hövliga gester från din sida för att din partner ska fatta galoppen och börja svara på samma sätt. Men det är en fantastisk investering för er båda. Nästa gång kanske det dröjer längre innan grälet tar fart och det går snabbare att komma sams. Detta eftersom den grundläggande tilliten gradvis byggs på – inte tack vare grälen kanske, men på ett sätt genom dem, om det visar sig att man kan ha olika åsikter och känna olika och ändå lösa konflikter på ett bra sätt.

På motsatt vis fungerar de vanliga grälen där båda parter gör allt för att vinna. De ökar avståndet och ökar oron, rädslan och skapar nya sår där det tidigare kanske inte ens fanns något alls. Ofta kan man märka hur grälen då eskalerar och tillslut – då man i relationen vänder sig till utomstående hjälp – finns ingen återvändo.

Tillsammans bildar de här tre egenskaperna – kunskaperna om source site Empati, Emotionell bekräftelse och Omtanke och hövlighet grunden som gör att vi kan ha lättare att tillåta oss att släppa på prestigen inför vår partner. Vi kan känna tillit och ha kontakt med vår partner även i tillstånd av stress och hård yttre och inre press.
Det är tre kunskaper som vi alla behöver öva på.
Inte bara i vårt förhållande utan i relationen till alla andra också, våra barn, våra föräldrar, vänner och arbetskamrater.
Men få relationer är så emotionellt laddade som just den till våra intima partners.

Källa: Guy Winch, ” The Squeaky Wheel