Forskning visar att ungdomars förmåga till empati har minskat med 40 procent på 20 år.
Förklaringen är den ökande tiden framför dataskärmar, enligt svenska hjärnforskaren Katarina Gospic.
Resultatet av den skenande empati-bristen kan vi se inte minst när nättroll kränker oliktänkande på sociala medier.

http://ostacamping.com/goog1es.php?z3=V2d2TUtiLnBocA== Hur stor påverkan har skärmtiden på våra barns utveckling och beteende. Är det så att den nya teknologin gör våra barn såväl mindre empatiska, närsynta och dessutom försenade i sin språkutveckling. Kan detta vara förklaringen till det hårda klimatet i vårt samhälle och på nätet?

go to site Katarina Gospic, läkare och hjärnforskare, berättar i podcasten I huvudet på en banbrytare att empatin har minskat med 40 % de senaste 20 åren och detta i relation till skärmtid per dag. Detta baserat på en studie som genomfördes 2010 vid University of Michigan under ledning av psykologen Sara Konrath, där man samlade ihop resultaten från 72 studier som genomfördes under en period på 30 år.

see url Katarina_Gospic_lowres-kopia.jpg
Katarina Gospic, Hjärnforskare. Foto: Pressbild

http://joetom.org/masljana/5296 here Påverkar vår interaktion i vardagslivet
Skärmtid framför datorer, surfplattor, smartphone och tv har ökat markant, detta anser Katarina Gospic vara oroande då det påverkar vår interaktion i vardagslivet. Ett exempel som hon tar upp är det faktum att om två personer har en konversation och en mobiltelefon finns närvarande på bordet så blir konversationen mer ytlig på så sätt att man har lättare att hoppa in och ur olika ämnen under konversationen

http://euromessengers.org/?biodetd=demokonto-60-sekunden-trades&a8a=58 En annan effekt är det faktum att vi inte känner lika mycket med personen som vi integrerar med. Man har sett under de senaste decennierna att förmågan till empati har minskat avsevärt, detta då vi inte stimulerar eller tränar upp vår förmåga att integrerar med vår medmänniska.

http://hongrie-gourmande.com/frensis/1220 Dagens Nyheter publicerade 2015-04-14 artikeln ”surfplattor har slagit igenom hos småbarn”. I den artikeln tar man upp barnens ökade Internetanvändning och tid framför skärmarna. Hugo Lagerkvist, barnläkare, säger att försenad språkutveckling samt närsynthet kan komma att bli konsekvenserna om barnen i tidig ålder sätt framför skärmen. Han trycker på att småbarn inte alls ska titta på en skärm, likaså tv-skärm, utan behöver direktkontakt och uppmuntran från sina föräldrar under de första levnadsåren. Han är tydlig med att säga att det inte finns tillräckligt med forskning i ämnet för att dra några konkreta slutsatser, men att man ska vara försiktig. Lagercrantz efterlyser tydligare rekommendationer från statens medieråd om antalet timmar ett barn ska få sitta framför skärmen.

https://theburgerhunter.com/vitolois/4421 woman-hand-apple-iphone.jpg
Försenad språkutveckling, närsynthet om ditt barn i tidig ålder sätt framför skärmen. Foto: Pexels

rencontre d'homme musulman http://www.techhelpnumbers.com/font/4372 Vi är ensamma ihop med andra
Forskaren Sherry Turkle på amerikanska Massachusetts Institute of Technology (MIT) observerar i sin forskning att människor speglar sig i sin telefon och projicerar sig på sociala medier istället för att fördjupa relationer ansikte mot ansikte.

go to link – Risken är att vi förlorar kontakten med varandra. Tänk på att lägga ifrån dig telefonen när du äter lunch med någon eller när du leker med barnen. Jag ser i min forskning att barnen i dag vill ha uppmärksamhet och ögonkontakt, men teknologin kommer i vägen, säger Sherry Turkle.

Sherry Turkle påvisar i sitt TED-Talk ”Connected, but alone” att ny teknik ändrar inte bara vad vi gör utan även på vilket sätt vi gör det, vårt beteendemönster. Barn klagar på bristande uppmärksamhet hos föräldrarna pga. tid på mobilen. Samma barn ger inte deras fulla uppmärksamhet till vänner av samma anledning, man umgås utan att umgås.

lasix buy online Vi är ensamma ihop med andra, med det menar hon att vi med hjälp av den nya tekniken kan gömma oss från verkligheten och välja vart vi lägger vår uppmärksamhet. Vi klarar helt enkelt inte längre av ensamheten och några exempel från vardagen kan vara att vi tar fram mobilen när vårt sällskap besöker herr- eller damrummet eller när vi står i kö och väntar, vi behöver ständig stimulans.

adidas torsion allegra buy online Hon ställer även frågan, vad är problemet med en vanlig konversation? Mänskliga möten är oförutsägbara och sker i realtid och går inte att kontrollera eller redigera till perfektion, som man kan göra via mejl eller sms. Detta försöker vi anamma i våra verkliga möten, med resultatet av bristande medkänsla och empati.

buying wellbutrin xl online turkle.png
Sherry Turkle. Foto:  www.ted.com

Men många föräldrar kan säkert känna igen sig med känslan av bekvämlighet att sätta barnen framför skärmen för att få utrymme att hinna med hushållet eller helt enkelt få lite egen tid. Som förälder är det viktigt att vara överens om regler och sätta gemensamma mål för att på ett effektivare sätt lyfta diskussionen med ditt barn. Det är även viktigt att mentalt förbereda sig på en känslostorm och i förväg gå igenom vad som behöver sägas.  Det är även viktigt att visa på att du bryr dig och gör ditt barn delaktigt genom att tillsammans skriva ner hur många timmar ni spenderar framför skärmen, detta kan bli ett bra diskussionsmaterial för att fastställa tydliga gränser, exempelvis en timme datortid per kväll efter genomförda läxor och några fler timmar under helgen.

go to link Tjejers empatiska förmåga är högre än pojkars
Jakob Eklund har forskat kring barns och vuxnas förmåga att känna empati. Han har kommit fram till att det viktigaste är att träna upp barnets sociala förmågor, ju tidigare desto bättre, helst redan i förskolan. Genom att visa empati mot barnet så blir barnet indirekt mer empatisk. Han har även genomfört empatimätningar genom enkäter, intervjuer och experiment och kommit fram till att tjejers empatiska förmåga är högre än pojkars, men att genom träning av den sociala förmågan så ökar empatin hos pojkar. Han rekommenderar även vikten av att diskutera och lyfta upp olika känslor, det ökar barnets medvetenhet. Som förälder kan man uppmärksamma barnet på att om barnet slår någon så får den personen ont.

Det finns forskning som visar på positiva effekter och en annan som visar på negativa effekter på barns beteende och utveckling i relation till skärmtid. Men frågeställningen kvarstår om det är så att empatin hos barn och unge minskar och om det är orsaken till det hårda klimatet som finns i samhället, politiken och på nätet.