Att hålla högt fokus på jobbet kan göra dig stressad.
Och stress gör det svårare att hålla högt fokus.
I en ny studie har man tittat på hur stress påverkar människor på moderna arbetsplatser.

conocer personas cerca app I studien tittade man specifikt på personlighetsdragen neurotiskhet och impulsivitet. Neurotiska personer är oroliga personer som lägger mycket tid på att grubbla.  Forskarna uttrycker det som att "[de] är ofta stressade, uppger att de har fler dagliga problem och tenderar att analysera saker som redan hänt om och om igen i huvudet". Studiens definition för impulsivitet är helt enkelt att man har dålig självbehärskning.

http://www.mabnapouyesh.com/dfdf/4146 20 manliga och 20 kvinnliga studiedeltagare från ett stort high tech-företag i USA fick fylla i ett formulär med frågor om sömnvanor, hur stressade de kände sig med mera för att man skulle kunna särskilja neurotiska och impulsiva personer från de övriga. Sedan övervakades deltagarnas onlineaktivitet och program på deras jobbdatorer under två veckors tid. Man kollade både på när de byte program och när de bytte aktivitet i samma program, som till exempel att öppna upp ett nytt fönster i webbläsaren.  Det visade sig att det fanns ett starkt samband mellan de neurotiska personerna och en sämre förmåga att hålla sig fokuserad under en längre tid. Ju högre grad av neurotiskt beteende en person uppvisade, desto sämre förmåga hade de att hålla fokus på en arbetsuppgift under en längre tid. Forskarna beskriver det som att vi alla har begränsad koncentrationsförmåga och att neurotiska personer lägger mycket av den energin på saker som redan hänt; konversationer de haft tidigare den dagen, skulle jag verkligen skickat det där emailet och så vidare.

can u buy voltaren over the counter

source link Så förutom det uppenbara, att du inte får något jobb gjort medan du tänker på annat, så är det också så att ju mer av din koncentrationsförmåga du lägger på att tänka på tidigare händelser, desto svårare kommer det bli att fokusera på jobbet. Lägre energi och sämre fokus gör det svårare för neurotiska personer att filtrera bort de distraktioner som kan dyka upp på arbetsplatsen.

buy generic singulair online no prescription

follow site En annan grupp som fanns ha dålig koncentrationsförmåga var kanske inte så förvånande de deltagare som angett att de var impulsiva personer.

diclofenac gel buy

http://plasticrepair.es/?esminer=mujeres-solteras-con-la-mano-arriba&bcd=21 Tidigare studier har också visat att stress tär på koncentrationsförmågan, något som ytterligare stärktes i den här studien. Man fann att hur stressad en person ansåg sig vara hade ett starkt samband med försämrad förmåga att koncentrera sig. Forskarna menar att detta kan ha att göra med att människor redan kopplar att vara fokuserad på jobbet i sig med stress. Men allt arbete man kör på jobbet är inte nödvändigtvis under högt fokus.

http://sat-rent.de/deribbebe/28967 Ibland går man bara på autopilot. I en annan studie utförd av samma forskargrupp undersöktes studiedeltagarnas arbetsrytm. De tittade på hur lång tid personerna befann sig i tre olika lägen: fokus, definierat som hög aktivitetsnivå och utmaningsnivå, rutinmässigt arbete, hög aktivitetsgrad men inte särskilt krävande eller utmanande arbete och uttråkad, låg aktivitet och ingen utmaning.

enter De goda nyheterna är att de 32 studiedeltagarna uppgav att de var i det fokuserade läget den större delen av tiden. När de var fokuserade var det vanligaste att de uppgav att de var lyckliga men också då de uppgav att de kände mest stress. De uppgav också att de kände sig lyckliga när de gjorde rutinmässigt arbete och då upplevde de också sällan någon stress. Med andra ord upplevde deltagarna mest positiva effekter när de gjorde rutinmässigt arbete än när de gjorde arbete som krävde högt fokus. Forskarnas teori är att det är så för att "när människor är helt uppslukade av en aktivitet kan det både vara väldigt givande och väldigt stressande, beroende på kontext".

s'inscrire site rencontre Tidigare studier har funnit att vad som inom positivitetspsykologin kallas "flow" gör människor gladare. Flow kan liknas vid det fokuserade stadiet som används i den här studien, det är när man är fullt involverad, fokuserad och utmanad av en uppgift man håller på med. Men i den här studien fann man att så inte var fallet. Detta skulle kunna vara för att moderna arbetsplatser med datorer och många program att hålla reda på gör det så svårt för människor att hålla ett "flow", så till den grad att de blir stressade och påverkas på samma sätt som neurotiska människor.

http://azortin.pl/?rtysa=opcje-binarne-w-z%C5%82ot%C3%B3wkach&0e4=96 Mer omfattande studier krävs för att på riktigt förstå hur vår koncentrationsförmåga fungerar. Känner du att du är neurotiskt lagd och får mindre och mindre gjort på jobbet kan du dock byta till ett mer rutinmässigt arbete eller försöka få mer av den typen av arbetsuppgifter på ditt nuvarande jobb. Att göra mer rutinmässiga saker på fritiden kan också hjälpa dig att känna mindre stressad. Varför inte hoppa på trenden med färgläggningsböcker för vuxna?