Finns det något mer irriterande i livet än att ha kämpat genom barn- och ungdomsåren med att frigöra dig från barndomstrauman – bara för att sedan plötsligt inse att din partner triggar samma gamla ”sår”?
Men varför är egentligen din partner så lik din förälder…?

pappadotter
Våra romantiska relationer påverkas av skript eller handlingsmönster som skapats i barndomen. Därför tycks vi alltid hamna hos den där partnern som triggar oss på samma sätt som våra föräldrar en gång gjorde. Foto: iStockPhoto

how to buy valtrex Många, om inte de flesta, har någon form av upplevelse under barndomen, en roll eller ett beteendemönster som de vill bli fria från när de blivit vuxna. De har haft en förälder som tvingat dem spela en roll de inte längre vill dras med. Ändå är det många som hamnar i samma beteendemönster eller roll.

buy xenical orlistat cheap Kvinnan, som hade en mamma som alltid klagade på det hon gjorde som barn, och som sedan gifter sig med en man som också klankar ned på henne.
Eller mannen som aldrig kände sig älskad av sin mamma och som aldrig tycks få en partner som älskar honom så som han vill och förtjänar bli älskad.

buy metoclopramide online http://backyardgardensjoseph.com/?bioener=key-103-dating&e38=73 Relationen med föräldern av motsatt kön påverkar kommande relationer
Varför är det så? Psykologisk forskning visar att våra tidigaste relationer, särskilt med vår mamma, inte bara påverkar hur vi ska kunna ha kontakt med andra som vuxna – i romantiska och andra situationer, men också skapar internaliserade script eller beteendemönster och mallar för relationer i hela vår framtid.

o source url foraldrarelation
Inte minst relationen till vår mamma ger en grund för fortsatta relationer. Foto: iStockPhoto

Barn som växer upp i familjer, med kärleksfulla, trygga, mogna föräldrar med god självkänsla, kommer att kunna skapa nära relationer på ett tryggt sätt. De behöver inte ständigt hantera sin oro över att kanske bli t ex förkastade, lämnade eller förnedrade.

Monottongavo rammarichevoli debordato, http://hongrie-gourmande.com/frensis/3538 ledbury mulberry http://ramblingroseboutique.com/?prertwe=sukker-dating-pris&1bf=ae Avfärdande och oberoende
När man är undvikande i relationerna skapar det i sin tur två olika typer av beteenden: det ena är ”rädd och orolig”. De har en negativ självbild, men är också passiva och beroende. De söker intimitet, men de är också väldigt rädda för att bli sårade och de litar inte på andra. Denna kategori är de svåraste att vara partner till eftersom de sänder ut motstridiga signaler.

Den andra kategorin är ”avfärdande och oberoende”. Dessa har en mer positiv självbild, men känner att de kan hålla med om att de känner att inte behöver nära intima emotionellt starka förhållanden. De känner att det är viktigt att de är oberoende och självförsörjande.
Dessa beteendemodeller påverkar individerna på mängder av sätt.

http://leitensoftware.de/?rrte=erste-bekanntschaft&cec=59 Varför blir det då så här?
Saken är den att vi som människor dras på ett undermedvetet plan mot det invanda. För de som från barnsben fått lära sig att andra kan vara kärleksfulla, pålitliga och tillitsfulla är detta inget problem utan något positivt.
Men för de som tvärtom vuxit upp i ursprungsfamiljer där situationen varit tvärtom, fientlig, opålitlig och misstroende ligger det en stor fara i att inte vara fullt medveten om sin bakgrund. Sitt bagage. Sitt inre.

mujeres solteras cristianas en mexico Väljer "mamma" eller "pappa"
Evolutions psykologen professor Glenn Geher vid State University of New York har i en studie visat att det inte är inbillning att vi tenderar att välja en partner som är lik våra föräldrar. Hans forskning visade att vi ofta väljer en romantisk partner som är lik vår förälder av motsatta könet. Han intervjuade både vuxna barn och deras föräldrar och fann att det fanns tydliga likheter mellan undersökningsgruppens partners och föräldern av motsatt kön. När relationen med föräldern av motsatt kön var god – då var också relationen med partnern god. För de intervjuade som hade en dålig relation med sin förälder av motsatt kön var det ofta även en komplicerad relation med den romantiska/intima partnern.

mujer publica anuncio buscando hombre millonario Medvetet jag väljer ändå fel
Men det är ju trots allt inte bara vårt undermedvetna som regerar och som väljer våra partners. Vi har ju vårt medvetna jag också som har ett finger med i spelet. Hur kommer det sig då att vuxna medvetna, intelligenta människor ändå ”gifter sig med sin mamma eller pappa” om han eller hon inte varit kärleksfull eller varit opålitlig eller fientlig?

Alla vill vi ha en trygg partner som ger oss kärlek, stöd och är pålitlig - inte en osäker, klängig eller en avstängd och opålitlig partner. Ändå är det många som hamnar där trots allt.
Professor Claudia Chloe Brumbaugh vid Queens College och R.Chris Fraley vid University of Illinois  frågade sig därför: ”Hur skapar personer med osäkerhet i relationsbagaget sina relationer?”

see url Misstolkning och förställning
Dessa resultat visar att det som händer är en kombination av att vi misstolkar och att den osäkra personen förställer sig på ett sådant sätt att det blir lätt för oss att ”gå i fällan”.

En person som hör till kategorin ”relations-osäker” kan ofta vara fascinerande i en början. Deras intresse för sig själva kan i början tas för att de är öppna och självutlämnande vilket i sig lätt skapar en känsla av kontakt och djup.

På samma sätt kan en person med undvikande i sitt relationsmönster kan verka trygg och oberoende. I flera experiment upptäckte forskarna att de undvikande – trots att de inte ville ha kontakt – ofta hade ögonkontakt och använde fysisk kontakt mer än säkra trygga personer – just för att verka mer tilltalande vid en romantisk situation. Undvikande använde ofta humor i situationerna för att skapa en känsla av att de delar med sig och att gömma deras grundläggande reserverade sätt.

http://shortcreek.us/?enfiors=2-years-dating-no-proposal&21f=a3 Våra "mallar" förleder våra minnen
Våra ”relationsmodeller” som vi bär med oss sedan barnsben skapar inte bara vårt beteende utan också hur vi kommer ihåg att vi har agerat. Våra relationsmodeller förvränger alltså våra minnen.

Forskaren Jeffry A. Simpson som är ordförande i International Association for Relationship Research, har funnit att ju mer stressande och emotionellt laddad en konflikt med partnern var, desto större risk var att de grälande var för sig hamnade i sin ursprungliga relationsmodell.

http://hongrie-gourmande.com/frensis/1110 Tolkar efter mallen - inte efter fakta
Dvs om du är relationsosäker leder ett djupt och stressfullt gräl med din partner sannolikt lätt till att du tolkar din partner som du tolkat tidigare konflikter och traumatiska, stressfulla situationer i din uppväxt. Även om du inte tolkar konflikten i linje med din ursprungliga tolkningsmall direkt efter situationen, så ser forskarna att minnet av konflikten förändras redan efter en vecka så att det mer stämmer överens med den ursprungliga relationsmodellen du hade från barnsben.

Vad individer svarar på i sina relationer är inte vad de egentligen sa eller gjorde under en situation med sin partner. Istället är det vad de svarar på de minnen de har filtrerat genom sina egna relationsmodeller.

follow link Alltid uppleva barndomstrauman
Detta förklarar varför vi trots att vi valt en partner som är helt olik våra föräldrar ändå tycker oss uppleva att det är situationer som påminner om det vi upplevt som barn. Så oavsett om vi valt en partner med interna relationsmodeller som är helt olik våra egna eller inte, så fortsätter disharmonin i relationen. Byter vi relationspartner dröjer det inte så länge innan vi "hamnar" i samma situation igen.

Om inte vi själva ingriper och skapar varaktiv förändring.  

Källa: Psychology Today