Mindfulness är det en del som hört talas om, men vad är då Mindful Parenting? Det är ett begrepp som myntades av Jon Kabat-Zinn, och hans hustru Myla Kabat-Zinn....

http://docimages.fi/?dereter=bin%C3%A4re-optionen-anyoption&2c7=3b Läs mer: : Mindfullt föräldraskap

http://hickscountry.com/media/hicks-1-3-2/feed/