En svensk ny revolutionerande teknik kan påskynda övergången till en vägtrafik helt utan fossila bränslen.
Bilar och lastfordon "tankar" ström från vägen de kör på. Det betyder att batteribekymren för elbilarna snart kan vara över.

follow url Lunds universitet grundades 1666, men det hindrar inte att man där ägnar sig åt den spännande framtiden. Det revolutionerande projektet med laddvägar som man nu håller på med kan lösa en rad av de stora  problem som dagens elbilar har att dras med. Det är extremt dyrt med bilbatterier. Ingen vet om de håller mer än fem-tio år. De är tunga om de ska ge någon längre körsträcka. Och de tillverkas av giftiga och ibland mycket sällsynta jordartsmetaller bland annat. Mats Alaküla, professor i elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola arbetar med elvägsutveckling och presenterar i dagarna en elvägsteknik med potential att elektrifiera all vägtrafik.

busco mujer soltera en santiago - Den nya elvägstekniken går ut på att fordon laddas både under färd och medan de är stillastående. Alla fordon med fler än tre hjul kan på sikt anslutas, säger Mats Alaküla, vid Lunds Tekniska Högskola.

buy norvasc online

http://blossomjar.com/pacinity/45 - Vår teknik minskar behovet av batterier till elfordon. Det vi har lyckats med betyder skillnaden mellan omöjligt och möjligt när det gäller en ny infrastruktur för laddning. Elvägarna utvecklas just nu i ElectriVillage i Mariestad och vi är först i världen med detta, säger Mats Alaküla.

voltaren injection buy 2014

click here source Den nya elvägstekniken

buy citalopram 20mg

follow link Elvägar, eller laddvägar, innehåller teknik som kan överföra elektrisk energi till ett fordon som kör på vägen. Tekniken som har utvecklats vid Lunds universitet kan överföra tillräckligt med effekt för att driva även tunga lastbilar. Vägen är uppdelad i korta sektioner med laddskenor som bara är aktiverade när ett fordon passerar eller stannar till. Elsäkerheten är mycket hög. Med elvägar minskar behovet av batterier till elfordon radikalt, och i princip går det att köra hur långt som helst utan att stanna för att ladda batterier.

see source ElectriVillage

follow site Lunds universitet ingår i ett samarbete med bland annat Mariestads kommun där målet är att visa hur övergången till framtidens elfordon kan gå till – ElectriVillage. ElectriVillage är en test- och demonstrationsplats för hållbara transportlösningar och energisystem. Tillsammans med LTH provar Mariestads kommun ny teknik för laddning. Parallellt testas nyutvecklade och helelektriska fordon som tillverkas i Sverige. Siktet är inställt på att visa hur omställningen till elfordon kan bidra till industriell förnyelse, nya arbetstillfällen och en hållbar miljö.