I Sollentuna, strax norr om Stockholm, genomför kommunen just nu studier för att etablera en linbana. 

Linbanor som kollektivtrafiklösning är nytt i Sverige.
Utomlands har det däremot blivit vanligare och vanligare.

En fördel med urbana linbanelinjer är att de kan ha liknande passagerarkapacitet som en spårvagnslinje, samtidigt som den är billigare att bygga och har lägre miljöpåverkan än flera andra kollektivtrafiklösningar. Andra fördelar är driftsäkerhet, bekvämlighet och att de vid byggande kräver ett litet markintrång.

site de rencontres black et white I Sollentuna utvecklas just nu den nya stadsdelen Väsjön med plats för cirka 10 000 nya invånare.

buy benzac ac 5 online

partnersuche handy https://mummiesclub.co.uk/bilbord/1807 Miljövänligt och snabbt
- För att knyta ihop stadsdelen med pendeltågstrafiken planerar kommunen nu för en linbana mellan Väsjön och Häggviks tågstation. Linbanor ett nytt sätt att skapa en attraktiv, sund och tillgänglig stad, säger Lisa Brattström, projektledare i Sollentuna kommun.

http://www.tentaclefilms.com/?yutie=option-24-trading&b29=7d Geografiskt ligger Väsjön drygt två kilometer från närmaste pendeltågsstation. För att maximera nyttan av linbanan planeras även två mellanstationer, bl a vid Rudbecksskolan som är en av landets största gymnasieskolor.

get link opcje binarne bankier Del av kollektivtrafiken
Under sommaren 2015 genomförde Sollentuna ett programsamråd kring linbana Häggvik-Väsjön. Närmare 70 skriftliga synpunkter kom in och under 2016 fortsätter nu arbetet med att lösa frågor kring lagstiftning, finansiering och teknik.

http://aquanetta.pl/?kostromesp=opcje-binarne-w-z%C5%82ot%C3%B3wkach&51d=de -Ambitionen är att linbanan ska bli en del av den ordinarie kollektivtrafiken och gälla under SL:s biljettsystem, säger Lisa Brattström.

see Education needed to be a stockbroker Lagändring kanske krävs
Men för att nå dit finns en del utmaningar att övervinna. Exempelvis omfattas inte urbana linbanor av kollektivtrafiklagen. Frågan är om det trots detta går att bedriva linbana som kollektivtrafik och en del av SL-trafiken eller om det krävs en lagändring. En annan utmaning är att landa och komma överens med berörda om parter om en affärsmodell.

source link meilleure strategie trading forex Göteborg satsar också på linbana
För att komma vidare i planeringen har Sollentuna bl a inlett ett samarbete med Göteborg. Där finns redan långt gångna planer på att bygga en linbana över Göta älv, som idag utgör en kraftig barriär med långa restider till följd.