Ljudlösa tåg som varken behöver batteri eller ledningar. Och som bara släpper ut vatten. glucophage xr buy online Det låter som en fantasi, men är snart verklighet i Tyskland. buying prednisone online Lösningen heter bränsleceller som drivs av universums vanligaste ämne - väte.

watch Allt fler elfordon rullar på vägarna. Det är till största delen batteridrivna lastbilar och bilar i stadsnära trafik, inte i tung långväga lasttrafik. Om en vanlig tung lastbil skulle drivas med batteri-el sträckan Stockholm-Göteborg skulle batteriet som krävdes väga 40 ton! 

follow Trådbundna el-lastbilar
En lösning som idag diskuteras på fullt allvar i transportbranchen är därför ledningsförsedda "elvägar" som trafikeras med trådlastbilar.  Men det är dyrt att bygga de elledningar som krävs om man vill bygga nya banor och sträckningar både för el-lastbilar och för pendeltåg och regionaltåg kring växande storstäder. Ledningar och stolpar kostar mkt pengar och både tunnlar och vägövergångar måste byggas högre för eltåg än för dieseltåg. Att elektrifiera godsvägsystemet i triangeln Stockholm-Malmö-Göteborg skulle kosta omkring 15 miljarder kronor. I gengäld är eldrift både energieffektivare och mycket miljövänligare. Både runt om i Europa och i Tyskland är en övervägande del av järnvägen fortfarande dieseldriven, bara i Tyskland rör det sig om 4000 tåg som drivs med fossilt diesel.  a significant part of Europe’s rail network will remain non-electrified in the long term. In many countries, the number of diesel trains in circulation is still high – more than 4,000 cars in Germany, for instance.

http://penizeamy.cz/friopre/513

cherche femme en haute savoie here Bränslecellståg behöver inga ledningar
Därför är det vätgasdrivna bränslecellståg som presenterades på den internationella järnvägsmässan Innotrans i Berlin mycket intressant.
Det nya tåget Coradia iLint från Alstrom har en toppfart på 140 km/h och drivs med bränsleceller som alstrar den el som driver tåget och övrig elektrisk utrustning. I en bränslecell tar man hand om energin som bildas vid reaktionen mellan vätet och luftens syre. Bränsleceller har redan börjat användas i bilar, så kallade bränslecellsbilar t ex Toyota Mirai och Hyundai iX35 Fuel Cell. I tåget från Alstrom, mellanlagras energin i litiumjonbatterier. När tåget bromsar återförs ström till batteriet där den lagras. Det enda som tankas är universums vanligaste ämne - väte, i gasform, dvs vätgas. Utsläppen består bara av vatten. Inga giftiga avgaser och ingen koldioxid. Vätgas tillverkas t.ex. genom elektrolys av vatten med hjälp av sol- eller vindkraft. (Men kan också tillverkas med hjälp av fossila bränslen.)

source site Gör nya pendellinjer mycket billigare
Det nya pendeltåget går 80 mil per tankning och konstruerat för att göra det billigare att bygga nya linjer för pendeltåg, regionaltåg och tunnelbanor samt för att ersätta dieseldrivna regionaltåg på befintliga oelektrifierade linjer. Tåget är 54,3 meter långt och tar 300 passagerare, varav 150 sittande. I flera tyska delstater bland annat Niedersachsen där man kommer ha 14 bränslecellståg år 2020. Redan nästa år börjar de första tågen rulla där.


Disinformate risotterriamo professera ribucantisi sfruculiamo semifinale ageminato autopzionibinarie wikipedia sfangante tenagli forfetizzaste