Brist på ett enzym i hjärnan sänker impulskontrollen och ökar risken för återfall vid beroendesjukdomar. En ny svensk studie visar att beroendet kan hävas om enzymproduktionen ökas. Det skul...

handlowe opcje binarne Läs mer: : Enzym hjälper beroende att bli friska

look at here now
Läkare ersätts med "datordoktorer" med artificiell intelligens. Diagnosticerar hjärtsjukdomar rätt i 94% av fallen. Idag används datorer med artifici...

see here Läs mer: : Datordoktorer diagnosticerar hjärtsjukdomar