Brist på ett enzym i hjärnan sänker impulskontrollen och ökar risken för återfall vid beroendesjukdomar. En ny svensk studie visar att beroendet kan hävas om enzymproduktionen ökas.
Det skulle betyda en helt ny väg att bota alkoholism.

go En studie, ledd av Markus Heilig vid Linköpings Universitet, visar att ett visst enzym inte produceras i tillräcklig mängd i framlobernas celler hos alkoholberoende människor.

http://big-balloon.nl/pages/begrafenissen.php Markus Heilig är världsledande beroendeforskare och professor i neuropsykiatri vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN.
Forskargruppen fann att brist på enzymet PRDM2 leder till en försämrad impulskontroll. Upptäckten, som publiceras i Nature-tidskriften Molecular Psychiatry, kan innebära helt nya möjligheter att behandla alkoholism.

dating south africa – Vi har arbetat hårt för det här. Enzymet, PRDM2, har man tidigare tittat på inom cancerforskningen, men vi har inte vetat att det också fyller en funktion i hjärnan, säger Markus Heilig.

rencontres celibataires valenciennes Professor Heilig kommer närmast från amerikanska NIAAA, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism vid NIH, National Institutes of Health där han tidigare var forskningschef. 2013 rekryterades han till Linköpings Universitet efter att Vetenskapsrådet beviljat pengar för rekryteringen och hans forskningsverksamhet. Det är denna intensivsatsning på totalt 200 miljoner kronor under en tioårsperiod, som nu givit de första riktigt intressanta resultaten.

dating a virgin male Forskarna i Linköping har kopplat samman forskning om alkoholism och andra beroendesjukdomar med avancerad hjärnforskning. Man har tidigare misstänkt att människor med ett alkoholberoende har försämrad funktion i hjärnans framlober, men inte lyckats identifiera exakt vad som styr det. Nu har man lyckats identifiera just den molekylära mekanismen.

follow site Personer med nedsatt frontallobsfunktion får svårare att reglera impulser. En person med normal frontallobsfunktion kan gå förbi en bar och bli sugen på något att dricka, men avstå för att det inte är ett bra tillfälle just då. En alkoholberoende person har ofta inte tillräcklig impulskontroll för att låta bli.

enter site – PRDM2 styr aktiviteten i ett flertal gener som är nödvändiga för en effektiv signalering mellan nervceller. När för lite enzym produceras skickas inga effektiva signaler från de celler som ska stoppa impulsen, berättar Markus Heilig.

demokonto trading sparkasse Forskningen har visat att alkoholberoende råttors produktion av enzymet PRDM2 har stängts av vilket i sin tur leder till att impulskontrollen försvinner. Försöksdjuren fortsätter då att konsumera alkohol, även när det gått till den grad att det blir obehagligt. Utsätts råttorna för stress återfaller de också snabbare till att dricka alkohol. Markus Heilig har också tidigare sagt att social stress är den vanligaste orsaken till återfall hos alkoholberoende personer.

robot forex 2017 professional I nästa steg slog forskarna ut produktionen av PRDM2 i framloben hos råttor utan alkoholberoende och även då såg de samma sak - råttornas impulskontroll försvann.

http://calonline.com/?150=c2 – Vi ser hur en enda molekylär manipulation framkallar viktiga delar av en beroendesjukdom. När vi nu börjar förstå vad det är som händer hoppas vi också kunna gripa in. Långsiktigt vill vi bidra till att få fram verksamma läkemedel, men det viktiga på kort sikt är kanske att få bort stigmatiseringen kring alkoholism, säger Markus Heilig.

Can you buy stock and sell same day Exakt hur ett eventuellt läkemedel skulle se ut och fungera är ännu osäkert. Markus Heilig säger att det oftast är lättare att blockera något som går upp i högvarv än tvärtom, som i fallet med PRDM2. Forskarna har dock hittat ett annat enzym som skulle kunna användas i framtagandet av ett läkemedel, men vill ännu inte säga för mycket om det.

rencontres régionales has 2013 – Vi har ett annat enzym vi upptäckt som samspelar med detta, och beter sig på det sättet, men det ligger vi rätt lågt med just därför att det kan vara mer praktiskt användbart, säger Markus Heilig.

Diagrammen nedan är interaktiva och innehåller data från IOGT-NTO.