source site Det franska företaget Global Bioenergies använder genetisk manipulation för att ta fram biobränsle.

source url Genom den nya teknologin undviker man ett av de steg som hittills varit mest resurskrävande – och man gör billig bensin från socker ochandra förnybara källor.

agencia nacional de transito citas para revision Detta har tidigare varit ett problem och man har främst fått fram etanol, med sämre drivmedelsegenskaper än bensin. Processen som Global Bioenergies använder ersätter en av de mest kostnadskrävande delarna när man gör biodrivmedel, dvs destilationssteget. Genom att man istället för att göra etanol – göra bensin får man samma bränsleeffektivitet som normalt vilket gör att tankar i fordonen kan vara normala både i storlek och i konstruktion. Tryckkärl behövs inte som vid biogas och samma mängd bränsle räcker till lika mycket körning som med traditionellt framställd bensin.

http://www.thevineyardtrail.com/kampysitaljanskiy/5899 recompile dvd erich koch Sadepäivänä on toimintapäivä automaattisesti peruttu. Epäselvissä tilanteissa kannattaa soittaa yhdistyksen puhelimeen nro. 040 728 7799

http://coleface.com.au/?attachment_id=15 Marc Delcourt, på Global Bioenergies.

watch För tillfället är Global Bioenergies på väg att bygga upp två olika pilotanläggningar för att tillverka isobuten, ett kolväte som normalt används i bensin för att höja oktantalet, men som här konverteras till bensin.  Den ena får en produktionskapacitet på 100 000 liter bensin.

source site Den största kostnaden är som tidigare fortfarande råvaran, i detta fallet socker från majs eller sockerrör, men företaget testar att framställa socker från träspån. En process som man i Sverige tidigt forskat kring och satsat några miljoner på under 2000-talet, men som man idag lägger försvinnande lite pengar på eftersom skogsindustrierna är helt fixerad vid pappersframställning. Inte energiframställning i större skala.

http://sundekantiner.dk/bioret/786 Audis partnerskap med Global Bioenergis är en del av Audis strävan att minska växthusgasutsläppen. Med denna teknologi blir utsläppen från förbränningen samma som med ”vanlig” bensin, men källan är inte fossil utan från växtlighet. Därigenom frigörs inte ”ny” koldioxid utan det handlar om gas från ett befintligt kretslopp.

binary options trading robot software Audi har två andra projekt för att producera förnybar energi:

binäre option signale Bl a ett projekt som baseras på naturgas (metan) och ett annat kallat Joule Unlimitetd i Hobbs, New Mexico,.Denna fabrik producerar e-etanol och e-dieselThat plant produces e-ethanol and e-diesel med hjälp av mikroorganismer.