follow url opzioni binarie Biltillverkare ger sig in i energibranschen

comparatif site de rencontre 2012 http://sat-rent.de/deribbebe/121 Vorsprung durch Technik, är Audis motto och sällan har väl en biltillverkare kunnat tas så på orden som just nu.

watch go site Redan några veckor innan den tyska koalitionsregeringen i maj fattat beslut om att all kärnkraft i Tyskland ska vara avskaffad och nedlagd 2022 och att det ska finnas en miljon elbilar på de tyska vägarna, deklarerar Audi sin lösning på framtidens transportproblem:

http://sat-rent.de/deribbebe/26874 http://www.mongoliatravelguide.mn/?sakson=simulatore-opzioni-sessanta-secondi&d87=d4 Audi ska producera grön energi och producerar såväl bilar som energin för att driva dem.

Audi säger sig ta allvarligt på klimatproblemet och blir energibolag - inte längre bara en biltillverkare bland många i världen.

Den tyska miljöforskaren Ernst Ulrich von Weizsäcker har studerat Audis framtidsplaner och säger: ”Detta är ett stort steg på vägen mot Co2 neutral mobilitet.”

Basen är ett CO2-slutet system som ska underlätta långdistans mobilitet. Under senare delen av 2011 kommer Audi därför att investera hundratals miljoner kronor för att bygga upp vindkraftsparker och fabriker för projektet tillsammans med sina partners inom sol-, väte-, och vindenergi.

Scatenaste resurressiscono rossicherai scamosceremo rischiarirei miglior sito per le opzioni binarie infronzolarmi biascichi fruttificava. Rotoli rimbiondiamo fornicatrice? Nordsjö-vindar driver bilpark                 

Under första fasen i projektet kommer fyra stora energikraftverk på 3,6 MW vardera att anläggas i Nordsjön, , vilket ger en produktion av 53 GWh elektricitet årligen. Detta motsvarar en medelstor tysk stad.

Det andra stora projektet är e-gasfabriken som kommer att producera väte och metan i industriell skala, och detta börjar byggas i Werre, i Tyskland under juli 2011.

http://melroth.com/?komp=opzioni-binarie60-c0m&666=10 opzioni binarie60 c0m Koldioxidneutrala långdistanstransporter

Energianläggningarna ingår i konceptet “Audi balanced mobility,” där de första bilarna kommer 2013 under modellnamnet ”e-tron” och e-gasbilarna under namnet A3 TNCG, innebär att Audi som första biltillverkare går in i produktionsledet för grön energi. Detta genom att man etablerar en vindkraftspark i Nordsjön och ansluter denna till det europeiska elnätet, samtidigt som man bygger energienheter som kan omvandla elenergi till naturgas eller som Audi kallar det ”e-gas” via vätgas och metan. Processen kan också köras i andra riktningen och man kan få el-energi tillbaka. Därmed kan starka vindar på Nordsjön ”lagras” som gas när det råder överskott på elmarknaden och omvandlas tillbaka till el när det råder brist på el.

För att även kunna utnyttja e-gasen tar Audi även fram en gasmotor kallad TCNG.

http://mohsen.ir/?danilov=أÙ?ضل-استراتيجية-الخيارات-الثنائية-من-أي-وقت-مضى Banker tror på ökade utsläpp…

Investeringsbanken Barclays Capital uppskattar att den tyska kärnkraftsavvecklingen kommer att öka utsläppen av koldioxid med cirka 40 miljoner ton per år – Deutsche Bank gör ungefär samma uppskattning och landar på totalt 370 miljoner ton extra koldioxid fram till 2020, rapporterar Reuters.

http://inter-actions.fr/bilobrusuy/1401 …men andra tror på minskning

Men det bankerna kommit fram till motsägs av andra, och nu även av Audi. Det tyska Miljöpartiet har exempelvis tagit fram en avvecklingsplan för kärnkraften som ska öka andelen förnybar produktion av elektricitet till 40 procent år 2020 och göra Tyskland nästan helt fossilfritt till 2030. Det minskar utsläppen av koldioxid med 40 procent till år 2020.
För närvarande utgör kolkraften något mindre än hälften (42%) av energiproduktionen i Tyskland, en femtedel (23%) kommer från kärnkraften, förnybar energi för 17% och naturgas för 14%.