Buller. Utsläpp. Tusentals skadade och hundratals dödade varje år.
Dessutom skapar trafiken osäkerhet och rädsla för barn, gamla och husdjur. 
Fordonstrafik behövs både i städer och på landsbygd, men samtidigt är den ett av våra absolut allvarligaste miljöproblem. 
Hur kan man kan se till att trafiken sänker hastigheten utan att skapa ökade utsläpp och skador. 

undefined

bemidji hookup Ny teknik och smarta lösningar har gjort att man nu tagit fram anpassningsbara trafikhinder för att sänka farten vid t ex gågator, gator utanför sjukhus, skolor och daghem samt känsliga bostadsområden.

http://www.jogadores.pt/?efioped=mujeres-solteras-con-pin-en-maracaibo&315=06

opcje binarne najnizszy depozyt En stor andel av de som skadas i trafiken skadas i stadsmiljön. Samtidigt är trafiken i tätorterna en stor källa till miljöutsläpp av olika slag samt buller. För att komma tillrätta med detta har man på många platser använt farthinder i vägbanan.  Traditionella farthinder är fasta och består ofta av en bula i marken. Resultatet är visserligen att just vid hindret håller förarna av både bilar och transportfordon lägre hastighet, men ofta är farten hög fram till hindret, det sker en kraftig inbromsning och därefter en snabb acceleration. Följden är att miljön drabbas genom avgaser och partiklar från bromsar, däck och vägbeläggning. Farthindret sänker bara farten just vid hindret. Ingen påverkan sker på den totala hastigheten. Samtidigt slits fordon och bullret ökar. Bättre vore om man kunde sänka farten för en hel vägsträcka, utan att farten går ned till långt under det som är skyltat. Idag är det vanligt t ex med farthinder på en 30 km/h väg, men vid hindret tvingas förare köra bara fem km/h för att inte uppleva för stort obehag eller skada fordonen.
För att minska de negativa konsekvenserna av fasta farthinder har det därför börjat komma allt fler alternativ. Väg och trafikforskninggsinstitutet VTI har kartlagt vilka typer av dynamiska farthinder som finns idag och vilka som skulle kunna passa i vårt nordiska klimat.

go Ett alternativt farthinder kan vara antingen passivt eller aktivt dynamiskt. Passivt dynamiska farthinder är sådana som exempelvis trycks ihop av tunga fordon, men som inte använder sig av elektronisk utrustning. En variant låter bussar och utryckningsfordon passera obemärkt genom att luften trycks ut via en säkerhetsventil om ett tyngre fordon kör över hindret (se illustration). Vanliga bilister däremot upplever liknande obehag som vid solida hinder.

go here – Nackdelen med passivt dynamiskt hinder är att vanliga bilar är tvungna att sänka hastigheten långt under skyltad hastighet, även på 30-vägar, vilket ger ett körbeteende där föraren accelererar upp bilen direkt efter farthindret till skyltad hastighet eller kanske även högre. Detta körsätt ger högre bullernivåer och mer utsläpp samt en sämre komfortnivå hos förarna, säger Omar Bagdadi, forskare på VTI.
Aktivt dynamiska farthinder är sådana som kan aktiveras med hjälp av elektronisk utrustning, exempelvis radar eller induktionsslingor som läser av vilken fordonstyp som närmar sig eller vilken hastighet fordonet håller.

http://www.segway.fi/?kastoto=anyoption-app&af7=49 Ett exempel är ett hinder där en lucka fälls ner i marken och skapar en motstående kant som fordonet kör på om det kör för fort. Med hjälp av en informationsskylt informeras förarna innan farthindret när deras hastighet är för hög. Styrsystemet som är inkopplat tillåter viss styrning av tillåten hastighet och tider på dygn/vecka samt kan utrustas med en mottagare för särskilda fordon, exempelvis ambulans och polis, som låter dessa fordon passera obehindrat oavsett hastighet.

click here - Saxo trader demo. Shyam Networks participated in the recently held 3rd Security India 2011 organised by Comnet Conferences, a division of Exhibitions India Group. The conference themed as “Changing Landscape of Security & Surveillance”, took place at Hotel Shangri-La Eros on 7th July 2011 at New Delhi. – Dessa farthinder är konstruerade så att det ska gå att hålla ett högt trafikflöde på en vägsträcka i jämn hastighet. Farthindret kräver inte att vare sig bilister eller tunga fordon saktar in under den tillåtna hastigheten för att passera obehindrat, säger Omar Bagdadi.

frau sucht mann glarus Rapporten visar att det finns få dokumenterade utvärderingar av alternativa farthinder. Forskarna konstaterar att både passivt dynamiska och aktivt dynamiska farthinder är intressanta och till viss del kan ersätta och komplettera traditionella solida farthinder i Sverige.

http://feveda.com.ve/mefistofel/2234 Källa: VTI rapport 823