Enligt rapporten Traffic Index som presenteras av teknikföretaget Tomtom är Stockholm Nordens mest trafikdrabbade stad. Restiderna i huvudstaden är i genomsnitt 36 procent längre i rusningstrafik än på tider då trafikenflyter fritt enligt företagets mätningar.  Men nu när “smartcars” kommer på bred front kan det bli ändring.  
Stockholms stads trafikkontor har nyligen beslutat att öppna all data för utvecklare av trafikflödessystem. Detta för att komma snabbare fram när det gäller att skapa ett datanät kring trafiken.

see url De är precis som smartphones mer intelligenta, renare och smartare än sina nu antika släktingar. De självstyrande bilarna styrs av automatiserade trafikflödessystem i tätorter och i konvojer på landsväg. http://talkinginthedark.com/wp-content/uploads/2015/01/doors-1-600x450-470x260.jpg  Chalmersprofessor Erik G. Ström är chef för avdelningen för ”Communication Systems, Information Theory, and Antennas”, på institutionen för Signals and Systems. Han säger:
-Den infrastruktur som här behövs utgörs i stort sett av de vägtullstationer, trafikljus, räcken, broar, tunnlar etc som finns idag och som görs lite smartare. Det innebär inte att vi måste placera ut en mängd nya basstationer eller utrusta vägarna med mängder av nya sensorer.

forex cambi tempo reale here Befintlig infrastruktur
–Istället är det viktiga att den infrastruktur vi har idag och som lämnar en hel del information i våra trafikmiljöer – gör det på ett enhetligt sätt inte bara i Sverige utan i Europa och helst i hela världen.
–Här är en knut som måste lösas och ett standardiseringsarbete pågår, säger han och berättar att dettta är långt ifrån klart ännu. Som det ser ut idag finns en enighet kring mycket av hårdvaran. Däremot saknas det kring mjukvaran.
–Översätter man det till datorvärlden är det Intelprocessorer i både Mac och PC, men de använder hårdvaran på olika sätt, förklarar Professor Erik Ström.

binära optioner risk click here Smartcars pratar med varann
Han ser att just att fordonen själva kan kommunicera är lösningen för de självstyrande trafiken. Det blir däremot extremt dyrt att låta fordonen själva ta hand om att hämta all information de behöver genom sensorer, kameror och ultraljud som de självstyrande helt autonoma bilar som visas upp ibland. – Utmaningen att få det här pålitligt och säkert samtidigt som det är kostnadseffektivt. Det beytder att man måste förenkla kraven på sensorteknik och att dela med sig mellan fordonen så att man delar ut information till andra fordon runt okring det egna fordonet.

oh you're dating my ex cool i'm eating a sandwich lavorare con il trading online Tänkande lastbilar
Jonas Mårtensson på Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, som arbetar med Scania i ett projekt för ”tänkande” lastbilar säger:
–Det blir allt mer trafik som belastar vägnäten. Valet står mellan att reducera trafiken, eller bygga ut vägnätet med nya vägar vilket är dyrt och tar lång tid. Eller så utnyttjar man ny teknik till att göra det effektivare. Om man har bra teknik som har hand om informationen kan man optimera rutter, styra om trafik från där det är trängsel till andra ställen, optimera över mer än sin egen omgivning, säger Jonas Mårtensson.

http://www.idfopoitiers.fr/maskoer/867 click here Trafikinferno i allt fler städer
Frågan är hur Stockholms politiker och beslutsfattare ser på framtiden för det trafikinferno som många av oss varje dag upplever och som kallas stockholmstrafiken? 370 000 fordon passerar varje dag trängseltullarna och många upplever inte någon förbättring mot innan man införde tullarna. Nu planeras 100 miljarder i väginvesteringar de närmaste 10 –20 åren för att få vägarna att räcka till för alla bilar. Det blir Österleden, Norra länken, Förbifart Stockholm mm. Men kanske kunde pengarna användas bättre genom ett efffektivare utnyttjande av befintliga vägar –och det sker genom automatisering av trafikflödena och smarta bilar.

site de rencontre gratuite au senegal Politiker kan spara miljarder
Daniel Firth, är trafikstrateg vid Stockholms stads trafikkontor och arbetar med framkomlig-heten i Stockholmstrafiken:
–Självstyrande system i trafiken blir trafiksäkerhetshöjande och det kan göra det möjligt med fler bilar med befintlig infrastruktur som kan utnyttjas mer optimalt. 
–Men det här har varit en extremt snabb utveckling de senaste åren och vi måste börja fråga oss hur det påverkar oss. Vi följer utvecklingen, men vi har inte direkt tagit in självstyrande fordon i vår planering än. 
–Det skulle få effekt på trafiksituationen eftersom stockningar uppstår inte bara på grund av att det är många fordon. Det viktiga för att det inte ska uppstå stockningar är samspelet mellan fordonen. 

source link Trevägskommunikation i trafiken
–Jag tror det finns större system som hjälper våra bilar 2025 i Stockholmstrafiken, genom framförallt 2-3 vägskommunikation med varandra och med vägsystemet. Samtidigt går utvecklingen mycket fortare än jag själv trott. 
En faktor som kan få fart på individernas användning är ju att man inser hur mycket tid man förlorar på att sitta i sin bil. Om man kunde använda den tiden för att läsa, skriva, lyssna, ringa till jobbkontakter etc skulle det nog ta en väldig fart med självstyrande fordon.
–Fast om det innebär krav på stora offentliga investeringar i dyra system kommer det dock aldrig att inträffa. Det är ingen stat eller kommun som har råd.