simulatore trading binario gratuito e senza registrazione En ljudvarning inne i personbilen ger en stor hastighetssänkande effekt vid vägarbetsplatser.
Trafiksäkerheten skulle öka för både vägarbetare och trafikanter om integrerade varningssystem införs konstaterar forskare på VTI.

kostenloses demokonto für binäre optionen En forskargrupp på VTI har testat metoder som sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsområden genom att i realtid varna med hjälp av ljud. En praktisk utvärdering gjordes i VTI:s körsimulator Sim III.

binary options bankroll – Tidigare studier visar att en ljudvarning ger större effekt om den har kvinnoröst, är direkt och informativ, ökar i intensitet och medför nedtoning av andra ljud, exempelvis sänker volymen på bilradion, säger Susanne Gustafsson, utredare på VTI.

trading online con i forex Resultaten av simulatorförsöken visar i grova drag att förarna sänkte sin medelhastighet från 110 till 100 km/h när de körde genom vägarbetet utan ljudvarning och från 110 till 88 km/h när de fick ljudvarning.

http://stamparija-rankovic.com/?prilko=buy-Priligy-200-mg-in-Birmingham-Alabama&5e0=7b – Den genomsnittliga sänkningen skattas till 9–17 km/h större med ljudvarning än utan. Dessutom fanns en liten effekt kvar av ljudvarningen även efter vägarbetet, säger Susanne Gustafsson.

hack binary option Försökspersonerna menade att ljudvarningen bör komma innan man ser vägarbetet. De flesta var positivt inställda till en ljudvarning, men det fanns olika uppfattningar om ifall de själva skulle utnyttja en sådan funktion om den var valbar i exempelvis GPS eller radio. Det kom även förslag på att en applikation kan tas fram för mobiltelefon.

italiano opzioni digitali robot Eftersom trafiksäkerhetspotentialen är god föreslår forskarna fortsatta studier i syfte att vidareutveckla metoden för ljudvarning vid vägarbete.

Källa: VTI rapport 805